Inspiration SKRIV UD

Tilskudspulje for nye teknologier

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-08-2022
Foto: Colourbox

Offentlige myndigheder kan søge midler til projekter inden for klimaområdet, der med ny teknologi kan reducere CO2-udledningen eller afbøde konsekvenser af klimaforandringerne. Det kan fx være energistyring i bygninger, transport og mobilitet, klimatilpasningsløsninger mv.

Tilskudspuljen for nye teknologier har til formål at øge anvendelsen af nye teknologier i den offentlige sektor ved at støtte konkrete idriftsættelses- og udbredelsesprojekter. Med dette puljeopslag kan statslige, kommunale og regionale myndigheder søge midler til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter af nye teknologier på klimaområdet.

Der er ansøgningsfrist 1. november

Økonomisk ramme

Den samlede pulje for ansøgningsrunden er 15 mio. kr.

Faglige formål der kan opnå støtte

Statslige, kommunale og regionale myndigheder kan opnå støtte til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter af nye teknologier i den offentlige sektor inden for klimaområdet bredt forstået, fx energistyring i bygninger, mobilitet og transport, klimatilpasningsløsninger mv. Der kan også ansøges om forudsætningsskabende initiativer, der understøtter øget anvendelse af ny teknologi inden for klimaområdet.

Ved idriftsættelsesprojekter forstås projekter, der har til formål at sætte en digital løsning baseret på ny teknologi i drift i en eller flere myndigheder. Projektejeren skal være én offentlig myndighed, men projektet kan gå på tværs af stat, kommune- og/eller regionsgrænser eller i andre offentligt regulerede institutioner.

Ved udbredelsesprojekter forstås projekter, der har til formål at udbrede allerede afprøvede eller idriftsatte digitale løsninger baseret på ny teknologi til en eller flere myndigheder. Projektejeren skal være én offentlig myndighed, men projektet kan gå på tværs af stat, kommune- og/eller regionsgrænser eller i andre offentlige institutioner.

Ved forudsætningsskabende initiativer forstås initiativer, der bredt understøtter øget anvendelse af ny teknologi for myndigheder enten i enkelte sektorer eller på tværs af sektorer. Fx initiativer såsom it-infrastruktur, datadeling, fælles standarder mv.

Ansøgerkreds

  • Statslige myndigheder
  • Kommuner
  • Regioner/hospitaler


Læs mere her

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.