Klima og ressourcer SKRIV UD

Concito: Sidste udkald for at Danmark kan nå sit klimamål for 2025

af: Pressemeddelelse fra Concito, 25-05-2023
Foto: Colourbox

Kun en hurtig, ekstra indsats for at nedbringe klimaaftrykket fra transport, landbrug og energisektoren kan sikre, at vi når klimalovens mål om 50-54% CO2e-reduktion i 2025. Med den nuværende politik er vi på vej mod kun at reducere med ca. 47% og mangler dermed 2,4 mio. tons reduktioner, viser en ny analyse fra CONCITO.

Folketinget har med klimaloven påtaget sig ansvar for at være med i front i kampen for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader. Bliver det endnu varmere, vil de allerede mærkbare klimaforandringer tage ekstra fart. Derfor er hvert eneste politiske klimamål vigtigt at nå, og jo før jo bedre.  

Men Danmark står i øjeblikket ikke til at indfri klimamålet for 2025, der er vigtigt for at sikre handling på den korte bane på vejen mod at nå 70% reduktion i 2030.  Det fremgår af CONCITOs analyse af de virkemidler, regeringen arbejder med for at nå klimamålene.  

”Vi er væsentlig længere fra at indfri klimalovens 2025-mål, end det der fremgår af den officielle   Klimastatus og -fremskrivning 2023 (KF23). Det betyder, at der hurtigst muligt skal vedtages ekstra klimapolitik, der kan virke her og nu, hvis vi skal levere på 2025 målet,” siger direktør Christian Ibsen, CONCITO.  

Nødvendigt med buffer for at nå klimamål 

Ifølge KF23 mangler der kun 0,2 mio. tons for at nå en reduktion på 50% i 2025, og altså betydelig mindre end de 2,4 mio. tons, CONCITO har beregnet. Den markante opjustering skyldes blandt andet forsinkelser af CO2-fangst og lagring og øget grænsehandel med diesel. Samtidig tager CONCITOs vurdering udgangspunkt i, at 2025 målet om reduktion på 50-54% opgøres som gennemsnittet for perioden 2024-2026. Det betyder, at måleperioden starter om blot syv måneder. 

”Derfor haster det med at vedtage politik, der effektivt kan skabe reduktioner. Al erfaring med klimapolitik viser, at det tager tid, før der kommer en målbar effekt, og at effekten ofte er mindre end forventet. Derfor bør regeringen skrue op for ambitionerne, og lægge en buffer ind, så det sikres, at vi når målene,” siger Christian Ibsen. 

En bred indsats kan sikre at vi kommer i mål 

CONCITO fremlægger i analysen et katalog af initiativer, der gør det muligt at levere reduktioner på kort sigt. Det indeholder en bred indsats indenfor transport, landbrug og energisektoren. Flere af forslagene handler om indsatser, der umiddelbart kan sættes i værk, da det er vanskeligt at udvikle nye løsninger og foretage store investeringer på så kort tid. 

Blandt eksemplerne er at sætte afgiften på diesel op, en højere pris på kul til el og varme og krav til landbruget, der kan reducere klimaaftrykket fra gødning og kreaturer.  Samtidig advarer CONCITO mod øget iblanding af biobrændstoffer, da det er et meget dyrt tiltag med tvivlsom klimaeffekt. 

”Den gode nyhed er, at det ikke er for sent at gennemføre politik, der indfrier målet, selvom den korte tidsfrist indskrænker paletten af muligheder betragteligt. Det kræver dog, at regeringen i de kommende forhandlinger om 2025-målet ser på udfordringen med friske øjne, og vedtager en bred vifte af virkemidler, der kan levere hurtigt,” siger Christian Ibsen.  

CONCITO opfordrer i den forbindelse regeringen til hurtigst muligt at fremlægge et udspil til forhandlinger om indfrielse af 2025-målet. Det bør ske på baggrund af et opdateret virkemiddelkatalog. 

 

Du kan finde hele analysen her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.