Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Fremme af genbrug i byggeriet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-05-2023
Foto: Colourbox

Brugen af genbrugsmaterialer skal belønnes, når man beregner en bygnings klima-aftryk, derfor er der nu foreslået en ændring til bekendtgørelsen om Bygningsreglement 2018 (BR18)

Ændringen har afsæt i ”Tillægsaftale af 27. april 2023 om national strategi for bæredygtigt byggeri mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet”

Med tillægsaftalen ønsker aftaleparterne at fremme genbrug i byggeriet, og derfor er det besluttet, at der som tilføjelse til kravet om beregning af bygningers klimapåvirkning indføres specifikke beregningsregler for genbrugsmaterialer. Konkret betyder det i forbindelse med beregning af bygningers klimapåvirkning, at brug af genbrugsmaterialer skal indgå i beregningen med 0 kg CO2-ækvivalenter for alle moduler, som på nuværende tidspunkt indgår i kravet om bygningers klimapåvirkning.

I praksis er det eneste, som er ændret i ændringsbekendtgørelse, det nederste afsnit vedrørende genbrug. 

Genbrug omfatter ikke genanvendelse. Det vil sige, når en tidligere anvendt byggevare – eller dele heraf – omforarbejdes og anvendes som råstof i produktionen af en ny byggevare, vil byggevaren ikke blive betragtet som genbrug men derimod som genanvendelse af en byggevare. Det kan eksempelvis være gammel beton, som nedknuses og genanvendes i ny beton, eller træbaserede materialer, som genanvendes i spånplader. Materialer, der er baseret på genanvendelse, betragtes som nye materialer og skal i forbindelse med beregning af klimapåvirkningen indgå efter det datasæt. 

Genbrug omfatter ikke overskudsmaterialer fra byggepladsen eller produktionen, dvs. materialer som har været købt ind, men ikke er blevet brugt, eller restprodukter, der opstår ved aktiviteten på byggepladsen eller i produktionen, fx i form af afskær fra bjælker og plader, som man senere finder en anvendelse for.

Det forudsættes, at genbrugte materialer overholder gældende regler, herunder regler om sundhed og sikkerhed i bygningsreglementet, for at kunne indgå i et byggeri.

Der er høringsfrist 23. maj  og du kan finde høringsmaterialet her.

Ønsker du at bidrage til Energiforum Danmarks høringssvar, hører vi gerne om det, dog senest 17. maj.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.