Politik og regler SKRIV UD

Kære Lars Aagaard

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-03-2023
Foto: Adam Rieper, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Rådet for Energieffektiv Omstilling, som Energiforum Danmark er medlem af, sendte i går en opfordring til ministeren. En opfordring til at styrke indsatsen for energieffektivisering, samt en række anbefalinger til en indsats. 

Kære Lars Aagaard

I opfordringen står der bl.a.

Rådet for Energieffektiv Omstilling har vedtaget anbefalinger til en strategi for effektiv energianvendelse. Anbefalingerne er udarbejdet, da Rådet finder et behov for en strategi, med målsætninger, virkemidler og plan for løbende opfølgning som tydeligt viser vejen til et intelligent, effektivt og fleksibelt Danmark.

Behovet for en styrket indsats på energieffektiviseringsområdet er kun blevet styrket af den aktuelle forsyningssituation i Europa, der om noget har belyst, at vores energi er en værdifuld ressource, som skal anvendes på fornuftig, bæredygtig og fremsynet vis. Rådets oplæg er et bud på de overordnede rammer for en kommende strategi for effektiv energianvendelse, og der venter derfor et yderlige arbejde, hvor indholdet i oplægget samt yderligere virkemidler skal udfoldes.

Det er et samlet Råd som har godkendt og overdrager anbefalingerne til dig med forventning om fortsat inddragelse og sparring i forbindelse med, at regeringen udstikker.

Anbefalinger til en indsats

I følge Rådet for Energieffektiv omstilling bør en strategi indeholde følgende elementer:

1. Strategisk retning, mål og potentialer

  • Hvordan skal energieffektivisering bidrage til omstillingen af energisystemet og til realisering af klimamålene?
  • Hvad skal de danske målsætninger for energieffektivitet være?
  • Hvor store er potentialerne?


2. Virkemidler og digitalisering

  • Hvilke virkemidler skal iværksættes for at nå målene og indfri potentialerne?
  • Hvordan kan digitalisering fremme energieffektivisering og forbrug og udløse nye potentialer?


3. Danmarks globale aftryk

  • Hvordan kan danske løsninger bidrage til at skabe globale reduktioner gennem eksport af teknologi og danske regulatoriske erfaringer?


Governance
Der skal i strategien indgå en struktur for overvågning og opfølgning af fremdriften i strategien. Heri indgår en løbende og systematisk evaluering af virkemidlernes effekt. Dette bør forankres i klimaloven, så der sikres en årlig opfølgning parallelt med opfølgningen på Danmarks klimamål.

Du kan læse de samlede anbefalinger her.

Du kan læse mere om rådet her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.