EnergiData: Standby-forbrug i bygninger – fang unødigt energiforbrug efter lukketid

Hvad er løsningen?

EnergiData har udviklet en ny online funktion i værktøjet MinEnergi 2.0, som har til formål at nedbringe eller stoppe unødigt energiforbrug i bygninger efter lukketid.

En række af EnergiDatas kunder har erfaret, at over halvdelen af deres energiforbrug finder sted efter lukketid. Det kan enten skyldes manglende fokus på energiområdet eller forkert indstilling af automatikken. EnergiData ønsker med deres nye funktion i MinEnergi at bekæmpe energispillet uden for normal driftstid.

MinEnergi er et internetbaseret styringsredskab, hvorigennem virksomheder kan styre og skabe overblik over forbruget af el, vand, gas samt varme. Den nye funktion i MinEnergi handler om, at standby-forbruget i bygninger bliver omregnet fra kWh og m3 til kroner og øre. Det betyder, at den energiansvarlige kan sætte ind der, hvor standby-forbruget er mest omkostningstungt for virksomheden.

For at anvende EnergiDatas nye funktion skal man have adgang til værktøjet MinEnergi. Derudover skal den pågældende bygning være udstyret med intelligente målere eller andre tekniske installationer, der gør, at energiforbruget kan identificeres helt ned på timeniveau. Ud fra data om bygningens driftstider, kan den nye funktion i MinEnergi beregne, hvor stor en andel af forbruget, der anvendes efter lukketid. Det kan give anledning til at igangsætte initiativer, hvis der er et unormalt højt forbrug på fx el eller vand.

Hvem er målgruppen?

Det er typisk virksomheder med mange bygninger, som kan få glæde af den nye funktion i MinEnergi. Det skyldes, at funktionen kan fremhæve uhensigtsmæssigt energiforbrug uden at involvere brugerne. På den måde udnyttes virksomhedens tid og ressourcer til de bygninger, hvor der er størst mulighed for at opnå besparelser uden for den normale driftstid.

Derudover kan bygninger, der i begrænset grad eller som slet ikke anvendes efter lukketid, få gavn af funktionen. Det drejer sig typisk om bygninger til undervisning, administration eller detail.

Hvordan bidrager løsningen til den grønne omstilling?

Omkring 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug kommer fra bygninger, og derfor ser EnergiData et stort potentiale i at mindske CO2-udledningen ved at sætte fokus på standby-forbruget. EnergiData mener, at den nye funktion i MinEnergi kan bidrage til at skabe energieffektive bygninger, som ikke bruger mere energi end der er behov for, og kun på tidspunkter, hvor bygningen reelt har brug for det. 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.