Fang fråserne - indstillet til innovationsprisen 2019

Fang Fråserne: En kombination af ny måleteknik og adfærdsændringer

Hvad er løsningen?

Fang Fråserne er et unikt koncept til storkøkkener, som er udviklet i fællesskab af KEN STORKØKKEN og Flexmeter. Konceptet har til formål at nedbringe energiforbruget gennem en kombination af ny måleteknik og et adfærdskoncept, som er udviklet i samarbejde med The Nudging Company.

KEN STORKØKKEN og Flexmeter har erfaret, at storkøkkener kan reducere energiforbruget med mindst 8 til 12 procent alene gennem adfærdsændringer. Flere storkøkkener har reduceret energiforbruget med op til 30 procent gennem både adfærdsændringer og mindre justeringer af tekniske anlæg.

Konceptet nytænker den traditionelle måde at foretage energiscreeninger på, fordi al data automatiseres og digitaliseres helt ned på apparatniveau. Det betyder samtidig, at rådgivningsgrundlaget tager afsæt i målliger fremfor estimater og enkelte observationer, hvilket fremtidigt set kan give virksomheden større energibesparelser.

Fang Fråserne er et forløb, hvor storkøkkenets energiforbrug måles ned på den enkelte storkøkkenmaskine i 14 dage med måleudstyr installeret af Flexmeter. Her lokaliseres de værste fråsere og største potentielle energibesparelser. Energikonsulenten tager herefter en dialog med køkkenmedarbejderne og sammen finder man, på baggrund af resultaterne forslag til adfærdsændringer. Herefter iværksættes en ny 14-dages måleperiode hvor adfærdsændringerne er implementeret. Efter endt periode udarbejdes en omfattende energirapport på baggrund af målingerne og yderligere forslag til besparelser findes.

Flexmeter har udviklet en unik datalogger, som nemt og hurtigt kan kobles på tilgangen i el-tavlerne, hvor alle kabler fra maskinerne ender. Måleteknikken identificerer fx årsager til tomgangsforbrug samt uhensigtsmæssige rutiner og adfærd, giver indblik i præcise driftstider for apparater, mulighed for at opnå energitilskud og besparelsespotentialer baseret på faktisk forbrug.

Hvem er målgruppen?

Fang Fråserne er udviklet til storkøkkener, og konceptet er allerede implementeret i omkring 100 succesfulde projekter fx på hoteller, konferencecentre samt plejehjem.

Hvordan bidrager løsningen til den grønne omstilling?

Danske storkøkkener anvender årligt omkring 1.400 GWh el, hvilket svarer til 4 procent af Danmarks samlede elforbrug. Det er samtidig én af de brancher i Danmark, som har gjort mindst for at reducere energiforbruget. Det skyldes især, at det har vist sig vanskeligt at lave energiscreeninger, eftersom der eksisterer mange maskiner, hvor selv producenterne ikke kender forbruget. Uden faktiske data kan rådgivningen aldrig anses som troværdig. Derudover har adfærden stor betydning for energiforbruget. Fang Fråserne ønsker hermed at nedbringe energiforbruget i storkøkkener ved at sætte fokus på adfærdsændringer og teknik, som enten kan optimeres eller bør udskiftes.

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.