Med fremtidens intelligente energistyring PreHEAT undgår du at fyre for gråspurvene

Hvad er løsningen?

PreHEAT er et intelligent energistyringssystem, der reducerer energiforbruget og sikrer optimal komfort året rundt ved at levere netop den energimængde til bygningen, som der er brug for.

Neogrid Technologies ApS har gennem de seneste tre år forretningsudviklet og testet PreHEAT, som i dag er er ude i ca. 100 bygninger.

Når PreHEAT installeres, lærer den løbende bygningen at kende, og begynder gradvist at tilpasse varmetilførelsen til bygningen ud fra avancerede matematiske modeller. Herved får bygningen til enhver tid leveret den nødvendige mængde energi baseret på, hvad der sker i fremtiden.

Ved at inddrage viden om sol, vind og aktuel udetemperatur, sikrer PreHEAT at bygningen kun får tilført den energi som der reelt er behov for i forhold til traditionel vejrkompensering, som normalt kun er styret i forhold til udetemperaturen. PreHEAT kan således bruge vejrprognoser og sit kendskab til bygningen til at justere den nødvendige, mængde energi på forhånd, inden vejrskiftet finder sted.

Hvis det i løbet af eftermiddagen blæser op, og man ikke er hjemme, behøver det derfor ikke længere at være ensbetydende med, at man kommer hjem til en kold bolig. PreHEAT har allerede på forhånd i løbet af formiddagen taget højde for vejrskiftet og sat tilførslen af energi til opvarmning af boligen op.

PreHEAT kommunikerer med bygningen via eksisterende CTS/BMS-systemer kombineret med data fra IoT sensorer via lokal gateway, samt indhenter data fra 3. part dataadgange. Data fra PreHEAT kan tilgås via offentlige API’er.

Den databaserede bygningsdrift hjælper bygningsejerne med en optimal bygningsdrift samt rapporter, der løbende dokumenterer bygningens energimæssige tilstand.

Komforten stiger mens energiforbruget falder

Udover at det er dejligt at komme hjem til en bolig med en komfortabel og stabil temperatur uanset vejrskift, er installationen af PreHEAT også godt for varmeregningen. 

Når bygningens forbrug af energi optimeres, sikrer styringen, at afkølingen på fjernvarmen ligger på et niveau, så der trækkes mest mulig energi ud af den leverede fjernvarme. Den intelligente energistyring sparer typisk 10-15 procent op energien og for nogle bygninger kan der opnås betydeligt større besparelser.

PreHEAT jævner forbruget ud og reducerer spidslast

Forsyningsselskaberne vil helst gerne have, at energiforbruget er nogenlunde konstant. Kigger man på energiforbruget til at producere varme er det relativt konstant, hvorimod produktionen af varmt brugsvand mere direkte afhænger af forbruget.

Dermed kan problemet med spidslast ikke undgås, for om morgenen og om aftenen peaker forbruget af varmt brugsvand i forhold til resten af døgnet.

PreHEAT kan medvirke til at reducere dette problem idet PreHEAT kan styre både produktionen af varme og varmt brugsvand. Derved kan systemet udjævne spidserne til brugsvandsproduktionen ved at sænke for energiforbruget fra rumopvarmningen, når brugsvandsproduktionen peaker.

Hvor meget og hvor længe rumopvarmningen kan reduceres afhænger af bygningens termiske beskaffenhed og læres automatisk af systemet.

Hvem er målgruppen?

Både beboere, bygningsejere og fjernvarmeselskaber kan få glæde af PreHEAT.

Beboere, der bor i bygninger med fjernvarme eller varmepumper, kan få glæde af PreHEAT, fordi de opnår en forhøjet komfort samtidig med, at de sparer penge på opvarmningen.

Bygningsejere og driftspersonale får et værktøj til at levere driftsoverblik over bygningen, samt et værktøj til at optimerer driften samt fejlfinde i varmeinstallationen.

Fjernvarmeselskaber kan få reduceret spidslasen og sikret en god afkøling i fjernvarmenettet idet fremløbstemperaturen kan sænkes og nettabet herved reduceres.

Hvordan bidrager løsningen til den grønne omstilling?

PreHEAT er indstillet til Innovationsprisen 2019 fordi systemet bidrager til den grønne omstilling på en række punkter.

Systemet har især et spændende potentiale ved, at det gennem sin prognosebaserede og intelligente energistyring kan være med til at gøre bygninger og forbrugere mere energieffektive og -fleksible. Bygningerne er således bedre egnet til at integrere energi fra vedvarende kilder i energisystemet end med de eksisterende systemer.

Den opnåede energieffektivisering ved installation af PreHEAT sænker energiforbruget og sikrer, at CO2-udledningerne reduceres. Den innovative løsning bidrager således til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.