Nyt dynamisk varmeregnskab giver energibesparelser og bedre indeklima

Hvad er løsningen?

IC-Meter er indstillet til Energiforum Danmarks Innovationspris 2019, fordi virksomheden har udviklet og lanceret et samlet måle-, visualiserings- og afregningskoncept til indeklima, energi og vand. Konceptet går under navnet Dynamisk varmeregnskab, med afregning via huslejen hver måned. I 2016 vedtog Folketinget vedtog en lovændring i lejeloven og i her i 2019 er Landsbyggefondens store demonstrationsprojekt med 1.000 lejemål i drift.

Planen er at alle almene boligforeninger i 2022 frit skal kunne vælge imellem de traditionelle varmefordelings-regnskaber og det nye koncept baseret på indeklima målinger.

Men allerede i 2020 starter dog udrulningen med dynamisk varmeregnskab i et andet boligsegment, nemlig andelsboliger og ejerlejligheder, som ikke berørt at lejelovens særlige regler om forbrugsafregning.

Boligforeninger bliver i stigende grad mødt med krav om sundt indeklima og lavt energiforbrug. Flere boligforeninger har svært at leve op til disse krav, da de er udfordringer med fugt, skimmelsvamp og mangelfuld ventilation. Konceptet introducerer en arbejdsfordeling, hvor boligafdelingen står for bygningens klimaskærm, tekniske installationer og det samlede varmeforbrug, mens beboere er ansvarlige – og betaler - for indeklimaet. Effektiv bygningsdrift forudsætter netop at begge parter løfter sin del af den fælles opgave.

Centralt i konceptet er at energiforbrug og indeklima bliver synligt, med feedback til både brugere og driftspersonale. De samlede faktiske udgifter til opvarmning af ejendommen fordeles efter det målte indeklima i hver lejlighed. Beboere bliver belønnet økonomisk, hvis de vælger et indeklima som til gavn for deres egen sundhed, bygningen og miljøet. Det skal hverken være for koldt eller varmt, luftfugtigheden tilpas og CO2-niveauet må ikke være for højt.

Hver måned får lejerne en rapport som beskriver indeklimaet i deres lejlighed. Betalingen for servicen ’indeklima’ afhænger at månedens fordeling på godt, mindre godt og ringe indeklima.  Alle data samles i en Cloud-tjeneste, hvor boligafdelingen har fuld råderet til egne data. Det betyder at indeklima- og energimålinger bruges til at trimme varme og ventilation, men også til automatisk beregning af energimærke eller til kontrol af at en renovering gav de forventede gevinster.

Dynamisk varmeregnskab er et opgør med de traditionelle varmefordelingsregnskaber, som har nogle indbyggede uretfærdigheder og er årsag til en række sager om skimmelsvamp.

For det første udveksler lejligheder store mængder varme indbyrdes. Det er ydervæggene som er godt isoleret, ikke skillevæggene imellem lejlighederne. SBI[1] har beregnet at man kan spare op til 70% af varmen fra egne radiatorer, ved at blot holde stuetemperaturen 2° C under naboernes. Umiddelbart til gavn for egen økonomi, men skidt for naboerne og det gode naboskab.

For det andet vælger en del beboere i forsøg på at spare på varmeregningen, at skrue alt for meget ned for varmen eller blokere ventilationen. Det er den lige vej til fugtproblemer og skimmelsvamp. Det er ikke kun dyrt at komme skimmelsvamp til livs, det er også direkte sundhedsskadeligt at have skimmelsvamp i boligen.

Göran Wilke introducerede ideen om dynamisk varmeregnskab helt tilbage i 2012 hvor afregning for varme også skulle motivere beboerne til at få et bedre indeklima. Det er først i år at lovgivning og bevillinger er på plads og IT-koncepter parat til den store markedsudrulning. Historien viser at det tager tid at udfordre indgroede vaner - selv om løsningen er indlysende.  


Hvem er målgruppen?

IC-Meters koncept har et utal af vindere, og synligt indeklima skaber et perspektivrigt samspil mellem driftspersonale og beboere.  Boligafdelingen får mulighed for at sikre, at klimaskærm og tekniske anlæg er in justeret korrekt. Fortløbende overvågning hjælper samtidig boligafdelingen at udpege oplagte tiltag.  

Beboere får et sundere indeklima og motiveres til en forbedret adfærd. Resultaterne formidles via månedsrapporter og kontakt afregning. Beboere får samtidig driftsorganisationen som en mulig coach.

Men samfundet og miljøet er høster også gevinster. Sundere boliger, bygninger og mindre energispild. Alt baseret på faktiske målinger.


Hvordan bidrager løsningen til den grønne omstilling?

IC-Meters nye koncept bidrager til den grønne omstilling, ved at gøre indeklima og energiforhold synlige, og ved at aktivere både tekniske og adfærdsmæssige besparelser.

Al data gemmes i Cloud-tjenesten, hvor en vigtig sidegevinst er et boligafdelingen og beboerne kan følge den faktiske udvikling mod et sundere indeklima og et lavere energi- og vandforbrug.

 

[1] Op til 70%. Reference: Anker Nielsen, Professor, Jørgen Rose, Ph.D.1 Danish Building Research Institute, Aalborg University

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.