Den mulitifunktionelle gårdfacade (DMG)

Navn på koncept/produkt/ide

Den Multifunktionelle Gårdfacade (DMG) i Københavns Klimakarré


Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

Den Multifunktionelle gårdfacade i Klimakarréen er et udstillingsvindue for, hvordan en ældre karré kan energioptimeres i et totaløkonomisk rentabelt projekt. Et godt indeklima og øget livskvalitet opnås blandt andet ved god ventilation, isolering, frisk luft og tilstrækkeligt med dagslys.
DMG er en bæredygtig løsning, med høj arkitektonisk og teknisk kvalitet og med potentiale til at blive det fremtidige fundament for renovering af den eksisterende bygningsmasse, især der hvor bygningens arkitektoniske kvalitet ikke muliggør omfattende ændringer på gadefacaderne. Synergien mellem energirenovering, bygningsvedligehold og livskvalitet bidrager til en grønnere, klimatilpasset og miljøvenlig by med attraktive og sunde boliger.
Målet for DMG er at skabe en skalerbar, økonomisk fordelagtig og modulariseret løsning. Ved den udvendige isolering anvendes et system med plusstolper af træ, som tilpasses på stedet. I det udvendige lag kan monteres mange forskellige produkter, i det aktuelle projekt er brug teglfliser og facadeplader med puds. Valgfri aptering (vinduer, ventilation, franske/spanske altaner, terrassedøre, rørføring, faldstammer, m.v.) kobles på.
Opbygningen gør det muligt, at der kan tilføjes en række lag og funktioner, der tilsammen gør gårdfacaden multifunktionel. Der kan således integreres kommende produkter og tekniske løsninger, og der kan indarbejdes forskellige produkter for forskellige funktioner.
Isoleringslaget gør væggen tykkere. Det udnyttes dels til at udvide vinduerne som franske altaner og karnapper dels til at indbygge teknikskakte i væggen, hvor bl.a. føring for el og digitale installationer placeres, og med integration af vand og ventilation. Skaktene forenkler samtidig fremtidig teknisk servicering, som kan ske uden adgang til boligerne.
Desuden har der i projektet været fokus på minimering af byggepladsspil/affald.
Det statiske system i facadeisoleringen tillader at afskårede stolpestykker kan monteres over og under vinduesåbninger i facaden. Således holdes spildet for isoleringsstolper og isolering på et absolut minimum. Derudover er systemet udviklet således at det primært består af meget komprimerbar isolering. Herved er der mange m2 i en pakke samt på en palle. Dette danner grundlag for meget mindre emballageaffald, og samtidigt fylder produkterne mindre på byggepladsen. Komprimerbarheden er derfor også meget væsentlig i forbindelse med byggepladslogistikken når der renoveres gårdfacader.
Udvikling og anlæg er sket i samarbejde med Henning Larsen Architects og Saint Gobain som repræsentant for producentsiden.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

Den multifunktionelle gårdfacade giver gode forudsætninger for en sund og tidssvarende bolig. Løsninger i den udvendige facadeisolering åbner op for mere dagslys og mere plads i boligerne, samt bedre udnyttelse af m2 i de ofte små københavnerlejligheder. Der er også tænkt intelligent og helhedsorienteret i og med flere funktioner er samlet og kombineret.

Samtidig er løsningen fremtidssikret, da nye funktioner kan tilføjes og kombineres. Sidst men ikke mindst er der også tænkt i minimering af spild i anlægsfasen.

Vigtigst af alt er dog, at foreløbige undersøgelser, blandt beboerne i de ejendomme der har fået opsat DMG, viser stor tilfredshed, især med muligheden for at etablere franske/spanske altaner og terrassedøre plus den forbedring af dagslyset som det giver. De endelige resultater vedr. varmeforbrug, indeklima og oplevet boligkvalitet forventes klart i foråret 2022.
Da projektet er en del af Københavns Kommunes Bygningsfornyelse, giver det kommunen mulighed for at fremme opførelsen af DMG ved at målrette støtten mod netop denne type projekter.


Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Facadekonceptet henvender sig både producenter, rådgivere, entreprenører samt beboere og ejere i alle ejerformer.
Da det er kendte teknikker og materialer giver det alle parter i byggeprocessen mulighed for at bruge og videreudvikle konceptet. Endelig er det attraktivt for beboere/ejere at forbedre bokvalitet og indeklima, udbedre ejendommens eventuelle vedligeholdelsesefterslæb, få en billigere varmeregningen samtidig med at boligen/ejendommens værdi øges.


Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Blandt partnerne er der stor fokus på at udbrede konceptet og inspirere til udvikling af løsningen blandt både producenter, rådgivere, entreprenører og beboere/ejere. En del af projektet går netop ud på at formidle DMG bredt ud. Der bliver bl.a. udarbejdet et løsningskatalog med både tekniske og strukturelle løsninger, som bliver udgivet primo november 2021. Et nyt DMG-projekt med byfornyelsesstøtte og fokus på genanvendelighed er i støbeskeen og forventes igangsat forår 2022.
Der er udviklet en 3D model der viser både opbygningen af facaden og de ændrede lysforhold i boligerne. Ønsket er at arbejde videre med idéen om 3D modeller og Virtual Reality som et led at formidling til interesserede boligforenineger/ejere.

 

FAKTA
Karréen ligger i Sankt Kjelds Kvarter, der er udpeget som Klimakvarter og omgrænset af Landskronagade, Helsingborggade, Kildevældsgade og Thomas Laubs Gade.
Karréen er en klassisk københavnerkarré opført i perioden 1899 til 1905 og består af 13 ejendomme med i alt 220 boliger og én ubebygget grund. Ejerforholdene er blandede af både andels- og ejerforeninger og privat udlejning. Facadeløsningen er udført på ejendommene på Thomas Laubs Gade 5-13 og Helsingborggade 6.
Finansiering til udvikling, anlæg og formidling er tilvejebragt fra Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen (tidl. Udviklings-, Integrations-, og Boligministeriet), Grundejernes Investeringsfond samt Københavns Kommune.

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.