Northern Light® HVLS ventilator

Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

Under nedlukningen i marts 2020 fik Nordiccos udviklingsafdeling en innovativ idé. Coronapandemien skulle ikke bare betyde aflyste møder og være en virksomhedsbyrde. Den skulle vendes til et aktiv og sætte gang i nye produktidéer. Der blev sat ekstra fokus på udviklingsinitiativer og i samarbejde med UltraAqua A/S blev idéen videreudviklet i løbet af 2020 til det produkt, der i dag hedder Northern Light®. Et produkt, der sikrer en bedre energiudnyttelse samtidig med at det eliminerer luftbårne bakterier og vira - herunder coronavirus.

Northern Light® HVLS ventilatoren er opkaldt efter nordlyset og er skabt af en unik kombination af to kendte teknologier, nemlig HVLS-ventilation og kunstigt UVC-lys. Tilsammen rummer de en løsning, der adresserer to af verdens forestående udfordringer i forhold til klima og sundhed.

HVLS-ventilation:
HVLS står for High Volume, Low Speed, hvilket betyder, at ventilatoren flytter enorme mængder luft ved meget lave hastigheder. HVLS loftventilatoren skaber dermed en langsom og lydløs luftcirkulation, der effektivt udligner fugt- og temperaturforskelle på tværs af et lokale hele året rundt.

UVC-lys:
UVC er ultraviolet lys i bestemte bølgelængder og kan benyttes til effektivt at eliminere patogener så som bakterier og vira. Northern Light® ventilatoren har fem UVC-lyskilder integreret på oversiden af vingerne. På den måde bestråler og desinficerer UVC lyset luften, når den passerer hen over vingerne. Denne løsning gør, at man kan rense luften samtidig med, at der er mennesker til stede i et givent lokale.

Northern Light® er blevet testet af Teknologisk Institut og vurderes at være markedets mest effektive system til både desinficering og distribution af store mængder luft. Dermed er produktet med til at optimere virksomheders og offentlige organisationers indeklima ved kontinuerligt at reducere den luftbårne smittefare fra skadelige patogener, som eksempelvis Corona- og Influenzavirus. Tests og beregninger foretaget af Northern Light® systemet, indikerer eksempelvis at med to Northern Light® ventilatorer i en standard idrætshal på ca. 6400 m3 vil koncentrationen af virus i luften være mere end halveret inden for 8 minutter og efter en time vil koncentrationen nærme sig 0%.

Samtidig reducerer ventilatoren energiforbruget ved at udnytte den varme, der allerede eksisterer i et lokale, men som oftest ophober sig under loftet. Et lavere varmeforbrug er med andre ord et reduceret energiforbrug og en mindre CO2-udledning.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

HVLS-teknologien gør det hurtigt, nemt og enkelt for brugerne at reducere energiforbruget og dermed også mængden af CO2-udledning hele året rundt. Om vinteren flytter ventilatoren langsomt den varme luft, der samler sig under loftet, ned i opholdszonen, hvilket sikrer en udligning af temperaturen (termisk udligning) på tværs af lokalet og giver øget komfort for medarbejderne i opholdszonen. Northern Light® gør det derfor muligt at anvende en lavere indblæsningstemperatur i rummet og samtidig opretholde samme ønskede temperatur i opholdszonen. Dette nedsætter naturligvis energiforbruget. Om sommeren kan Northern Light® køres omvendt og på denne måde skabe en kølende brise, samtidig med, at den fjerner lommer med stillestående og tung luft. Temperaturoplevelsen reduceres, og der skabes således et generelt bedre indeklima på varme dage. Endvidere medfører installationen, at presset på andre ventilationssystemer bliver reduceret, som kan medføre yderligere energibesparelser.

Som eksempel, kan det fremhæves, at ved installation af én Nordicco® HVLS-ventilator vil en typisk idrætshal i gennemsnit spare 3 tons CO2 om året. Til sammenligning skulle man have plantet 1.500 udvoksede bøgetræer for at optage de samme 3 tons CO2 om året, som ventilatoren sparer idrætshallen for. Et eksempel med idrætshaller er let at relatere sig til for de fleste, men systemerne er relevante til en hel række forskellige andre områder, herunder uddannelsesinstitutioner, produktionshaller og distributionscentre.

Med UVC-lys tilbyder Northern Light® miljøvenlig desinfektion, der i modsætning til kemiske desinfektionsmidler ikke bidrager til skadelige udslip i naturen. Derudover afgiver Northern Light® ingen skadelige reststoffer, hverken i luften, på personer eller på overflader. Ved at skabe et sundere indeklima og udbrede et ventilationskoncept med desinficeret luft, kan Northern Light® produktet bidrage til at reducere sygdom og sygemeldinger, der hvert år koster samfundet dyrt. De afledte effekter er dermed det samfundsbesparende og arbejdsmiljøvenlige aspekt.

Derudover kan Northern Light® tilkøbes med forskellige styringssystemer, så det kan tilpasses den enkelte kundes ønsker. De forskellige styringssystemer kan på forskellige måder gøre det lettere for vores kunder at få et overblik over energiforbruget.

Udover at vi udvikler og producerer alle vores produkter i Danmark, så bruger vi af klimamæssige hensyn danske leverandører, hvor muligt, for at sikre materialer og en produktion med det mindst mulige klimaaftryk.

 

Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

For det første er Northern Light® en klimavenlig løsning, der bidrager til bedre energiudnyttelse i eksisterende bygninger. Løsningen kan sikre et lavere varmeforbrug, der resulterer i eftertragtede energibesparelser og CO2-reduktioner blandt vores kunder.

For det andet indeholder Northern Light® en desinficerende løsning, der er med til at skabe et sundere indeklima med færre sygemeldinger og øget trivsel.


Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Northern Light® loftventilatorerne kommer i forskellige størrelser og med forskellige styringssystemer og kan derfor tilpasses kundens ønsker. Det er således en løsning der egner sig til meget forskelligartede rum – lige fra store idrætshaller, produktionshaller og distributionscentre til biblioteker, kontorer og uddannelsesinstitutioner.

Vores kunder opnår et bedre indeklima for deres medarbejdere og kunder samt energibesparelser i kraft af et nedsat energiforbrug gennem udnyttelse af den eksisterende varme i rummet. Dermed har Northern Light® især et stort potentiale blandt offentlige institutioner, som årligt skal levere energibesparelser

 

Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Om fem år anvendes Northern Light® i vid udstrækning som en løsning til bedre energiudnyttelse og renere luft i store rum. Produktet vil være med til at danne rammen for desinfektion i bygninger og dermed øge trivsel, hvor mennesker mødes, så ren luft bliver en standard inden for arbejdsmiljø - præcis ligesom rent vand er.

Northern Light® har potentiale på nationalt såvel som på internationalt plan. På baggrund af dette er vores ambition at blive Europas førende leverandør af HVLS-ventilatorer med desinficeringssystemer til kommercielle virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder.

 

Du kan læse mere om Northern Light® systemet eller Nordicco A/S generelt på www.nordicco.eu  

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.