Omega NSight

Navn på koncept/produkt/ide

Omega NSight

Generel beskrivelse af produkt/koncept/ide

Bygnings-data-platformen Omega NSight understøtter nutidens og fremtidens behov for at gemme de mange data som bygninger genererer, på en måde hvorpå de kan deles og kategoriseres for bedre udnyttelse af de opsamlede data. Softwaren gemmer derfor opsamlede data fra automatikstyringer, IoT-sensorer, cloud-tjenester og via de indbyggede måder at kategorisere data, stilles data til rådighed for andre end bygningsejeren. Kort sagt - man går fra silo-tænkning til horisontal dataanvendelse. Dermed får man mulighed for at opbygge en historisk indsigt i bygningens anvendelse og energiudnyttelse over tid - en digital tvilling.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til den grønne omstilling?

For at komme i mål med den grønne omstilling, skal nye og innovative løsninger kunne skaleres på tværs af bygningsmasser på kortere og kortere tid. Ved at anvende de allerede opsamlede data til bedre beslutninger på tværs af ikke blot egne bygninger, men også tilsvarende bygninger, kan der ske et paradigmeskifte i arbejdet med data.

Nye softwareprogrammer der effektiviserer eksempelvis rengøringen, arealudnyttelsen eller smartere analyser af energiforbruget, kan implementeres på allerede eksisterende og validerede data, hvorved bygningsejeren kan accelerere initiativer der reducerer CO2 udledningen på mest kost- og tids-optimal vis. Ved at fokusere på CO2 udledningen og ikke blot energiforbruget, skabes større fokus på kernen i den grønne omstilling - nemlig at reducere CO2 udledning ved at bruge bygninger og energi på den mest bæredygtige måde - nemlig når energien er grøn.
Ved at genbruge allerede gemte data fra eksisterende sensorer eller tekniske installationer, undgår man at skulle drifte parallelle IT infrastrukturer og kan bruge ressourcerne på flere projekter konkrete handlinger indenfor bæredygtig bygningsdrift.


Hvordan bidrager vores koncept/produkt/ide til Energiforum Danmarks vision om "...at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund"?

For at træffe kloge beslutninger, skal der anvendes et databaseret grundlag - og specielt indenfor bygningsdrift, hvor databaseret energiledelse og datadrevet bygningsdrift er i en rivende udvikling.

Omega NSight giver mulighed for at samkøre og sidestille data på tværs af bygningstyper - men bestemt og kontrolleret af den enkelte data-ejer. Omvendt giver det nye forskningsprojekter adgang til real-tids data fra store bygningsmasser, og dermed understøtter danske forsknings- og udviklingsprojekter der gavner dansk energiteknologi.

Ved at bruge data til benchmarking på tværs af ikke blot egne bygninger, men også tilsvarende bygninger hos andre tilsvarende organisationer, skabes en ny indsigt i best practice - eller understøtter tværgående innovationsprojekter, der kan accelerere de gode ideer og løsninger.


Hvem vil typisk få glæde af vores koncept/produkt/ide? Og hvordan?

Store bygningsejere har idag problemer med at samle alle deres driftsdata fra de mange systemer der er installeret i bygninger. De ved dog godt at der ligger et stort potentiale i at få adgang til disse data og gøre dem anvendelige i praksis - det viser bl.a. flere ELFORSK projekter behovet for.

Problemet idag er, at det kan være omkostningstungt eller teknisk set umuligt at lagre disse store mængder data på en måde hvor de kan fremfindes igen. Dette har Vitani og SDU udviklet metoder for, således at data kategoriseres på ensartet vis på tværs af bygningsejere. Når en given bygningsejer finder en smart måde at analysere sine data på, kan en anden bygningsejer nemt "genanvende" den tilsvarende analyse eller metode, fordi data er kategoriseret på den samme måde. Dette skyldes at den grundlæggende ontologi (opbygning) af energiflow og bygningsstruktur er stort set identisk på tværs af bygninger, men det er navngivning og kategorisering ikke.

Med Omega NSight får kunden mulighed for:

1) At designe sin IoT installation ud fra use-cases og ikke sensor- eller producent-specifikt perspektiv

2) At give sine eksisterende systemleverandører standardiserede og åbne snitflader for at kunne stille krav om at data skal lagres i en af kunden kontrolleret dataplatform - der gør data delbart med kundens eksisterende og fremtidige samarbejdspartnere

3) Udstille data på standardiseret vis til de mest populære analyse- og rapporteringsværktøjer

4) Stille data fri til forsknings- og projektformål

5) Bygningsejeren bliver mindre afhængig af enkeltstående leverandører, og kan dermed arbejde mere agilt på tværs af værdikæden


Hvor er vores koncept/produkt/ide om 5 år?

Løsningen vil blive solgt som en data-as-a-service løsning, hvor kundernes kan vælge at betale for den leverede og validerede data - eller blot købe/genanvende sensorer og derefter selv stå med ansvaret for valide og kategoriserede data.

Produktet vil anvendes af mindst 100 større bygningsejere med gennemsnitligt 200 bygninger pr bygningsejer. Flere startups vil udvikle løsninger der bruger data fra Omega NSight, på tilsvarende vis som flere softwareløsninger anvender data fra Omega EMS platformen eller Omega IoT Server.

Omega IoT Server der blev præmieret i 2018 leverer idag data til over 150 forskellige fagsystemer og på tilsvarende vis, kan vi gøre det med Omega NSight - der ikke opsamler data, men lagrer data.

 

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.