I gamle bygninger er moderne, indvendig efterisoleringden løsningen til at undgå kolde og dermed fugtige ydervægge. Foto: Colourbox 

DTU tester og godkender nyt, innovativt system til indvendig isolering

af: Marit Petersen, Saint Gobain

Et nyt, innovativt system til indvendig isolering af bygninger er netop blevet blåstemplet af DTU efter et omfattende testforløb. Systemet sikrer gennem aktiv affugtning, at konstruktionen holdes tør og fri for skimmelsvamp.


Efterisolering af ældre huse kan være fornuftigt, både i forhold til at nedbringe varmeforbruget og for at opnå et bedre indeklima. Når en bygning skal efterisoleres vil valget ofte falde på udvendig isolering, der er en effektiv metode til at opnå gode resultater og som samtidig tillader, at arbejdet kan udføres med få gener for beboerne.  

 

I visse tilfælde er indvendig efterisolering dog at foretrække –fx hvis der ikke er plads til at isolere udefra, eller hvis man ønsker at bevare den eksisterende facadeIndtil nu har indvendig isolering imidlertid været forbundet med en vis risiko for skimmelsvamp, der kan finde gode vækstbetingelser mellem den kolde ydermur og den indvendige isolering.  

  

ISOVER, der er en del af Saint-Gobain koncernen, har i en årrække arbejdet på at komme denne udfordring til livs i samarbejde med forskere fra DTU. Løsningen ligger klar nu i form af systemet ISOVER RetroWall, der aktivt måler og regulerer luftfugtigheden mellem ydermuren og den indvendige isolering, så væggen forbliver sund og fastholder et miljø, hvor skimmelsvamp ikke kan opstå.  

 

Foto: ISOVER RetroWall 

Blåstemplet af DTU

ISOVER RetroWall er blevet testet gennem to fyringssæsoner i perioden fra 2017-2019 af DTU BYG, Institut for Byggeri og Anlæg. Testen er foretaget på en række typiske ydermure i to lejligheder i henholdsvis Aarhus og København, i en kommunal kontorbygning i Varde Kommune og på en skole i Vejen. Der blev opsat i alt seks enheder som led i test-forløbet. 

 

”Vi lavede målingerne i en periode på to år – det første år var endda et meget regnfuldt år. Men selv med meget opfugtede mure kunne vi holde luftfugtigheden nede med ISOVER RetroWall systemet, fordi det helt automatisk sætter en udtørring i gang, så snart luftfugtigheden bliver for høj,” fortæller Svend Svendsen, professor hos DTU BYG. 

 

Løsningen er ikke blot blevet testet og vurderet af DTU’s videnskabsfolk. De første erfaringer med systemet installeret i hjemmet er også løbet indISOVER RetroWall er installeret i et par af lejlighederne i Klimakarreen – et demonstrationsprojekt på Østerbro, hvor Københavns Kommune har særligt fokus på bæredygtigt byggeri og forbedret boligkvalitet gennem renovering. Indtil videre er responsen på systemet positiv, og der meldes blandt andet om en oplevet besparelse på 10-15 % på varmeregningen.  

 

 

Foto: Colourbox 

Bevar den eksisterende facade og isolér uden skimmelrisiko

Det nye system er især en oplagt løsning til ældre og bevaringsværdige bygninger, hvis arkitektur og karakterfulde facader gør dem til en vigtig del af vores bygningsarvFor én ting er sjælcharme og historisk værdi – et udtryk, man gerne vil bevare – en anden er indeklima og komfort. Og her har bygningerne i deres oprindelige form brug for hjælp 

 

Mange bygninger, der er opført for fx 60, 80 eller 100 år siden, er enten for lidt eller slet ikke isolerede. Gamle bygninger med massiv ydermur af fx mursten har det problem, at muren bliver kold – også på indersiden. Det giver dårligt indeklima, og den naturlige reaktion er, at beboerne rykker væk fra væggen og dermed også væk fra vinduet og lyset. Det er på alle måder dårligt for komforten i en bolig,” siger Svend Svendsen.  

 

I de ældre bygninger hvor den gængse, udvendige isolering ikke er ønskværdig kan den skimmelsikre ISOVER RetroWall altså være den helt rigtige løsning.  

 

”Når det gælder bevaringsværdige bygninger med en fin facade eller andre ældre bygninger, der ligger lige klos op ad et fortov, er indvendig isolering en oplagt løsning. Men rigtigt mange boligselskaber og husejere er ’brændte børn’ når det gælder indvendig isolering. For det har i mange tilfælde ført til et endnu større problem, nemlig skimmelsvamp. Når man isolerer indvendigt, bliver de oprindelige mure koldere indvendigt. Det betyder mere fugt i murene, som kan brede sig til bygningens trædele. Derfor tøver mange med at isolere indefra – indtil nu har der simpelthen manglet en løsning, der sikrer, at isoleringen ikke fører til usund afgasning fra skimmelsvampe,” fortæller Svend Svendsen.  

 

Udover at det nu er muligt at bibeholde de gamle bygningers arkitektoniske udtryk, når der efterisoleres, er det ifølge Svend Svendsen dog først og fremmest de mennesker, der opholder sig inden i bygningerne, og miljøet, der på både den korte og den lange bane får gavn af systemet. 

 

”Når der kommer indvendig isolering op, så får man pludselig større glæde af hele rummet. Man er fri for træk eller kuldenedfald grundet store temperaturforskelle mellem rum og vægflade, og kan derfor sidde tæt på væggen,” siger Svend Svendsen. 

 

ISOVER RetroWall har yderligere et fornuftigt miljøaftryk, og systemet er primært opbygget af lette materialer, der er produceret med en høj andel af genbrugsmaterialer.