Foto: Julie Malmström (det meste af bestyrelsen samlet efter generalforsamling 2018) 

Mød Energiforum Danmarks bestyrelse

af: Soffi Hildebrand, Energiforum Danmark

Energiforum Danmarks bestyrelse består af ni bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og en kommitteret. Henover de næste par numre vil vi præsentere læserne for de frivillige der arbejder ulønnet for at drive og udvikle foreningen. I dette nummer møder i bestyrelsesmedlemmerne Mads Bülow Sørensen og Brian Raahauge, næstformand Niels Boel og kommitteret til bestyrelsen Mikkel Jungshoved


Brian Raahauge: Energiforum Danmarks værdifulde netværk er guld værd

For Brian Raahauge fungerer bygningsdrift bedst, når der er samspil mellem energi, drift og vedligeholdelse. Men det handler i stor grad også om at have den menneskelige faktor med, så beboerne har råd til huslejen. Men hvordan sikrer man den mest energi-og komfortoptimale bygningsløsning samtidig med, at den skal være til at betale? 

Dette spørgsmål beskæftiger Brian Raahauge sig med hos Boligkontoret Danmark. Boligkontoret Danmark er en af landet største almene boligadministrationer, der både bygger udlejer og administrerer boliger.

I sit arbejde er han primært ansvarlig for at udføre lovpligtige tilstandsvurderinger af bygningsmassen. Derudover er hans arbejde også at deltage i møder, som netop har fokus på samspillet mellem beboerens vilkår og bygningens tilstand.

Yderligere er Brian Raahauge en del af Energiforum Danmarks bestyrelse, hvilket giver ham inspiration i hans hverdag og i hans professionelle liv.

- Da jeg fik muligheden om at komme med i bestyrelsen, kunne jeg ikke sige nej. Det er utrolig givende og spændende at være med, siger Brian Raahauge.

Et værdifuldt netværk
Hvis bygninger skal være bæredygtige både socialt, økonomisk og miljømæssigt, er det vigtigt at have en helhedsorienteret vurdering af bygningsdriften. For at denne opgave skal kunne løses, er samarbejde med forskellige persongrupper især vigtigt.

Dette er én af grundene til, at Brian Raahauge sidder i Energiforum Danmarks bestyrelse, da det giver ham muligheden for at være en del af et værdifuldt netværk inden for den branche, han professionelt arbejder med.

- At være med i Energiforum Danmarks bestyrelse har ikke blot gjort mig klogere på energi og andet relateret. Jeg har også fået et meget værdifuldt netværk, ikke kun i bestyrelsen, men også i alle de mennesker jeg støder ind i til arrangementer og møder. Det er guld værd for mig. 

 

Mads Bülow Sørensen: Energiforum Danmarks netværker giver sparring og større viden

Mads Bülow Sørensen brænder for at optimere processer og skabe bedre arbejdsgange, og derigennem skabe lavere energiforbrug med bedre vedligeholdt systemer i det kommunale. Gennem Energiforum Danmark opnår han større viden, som hjælper ham med at indfri disse målsætninger.  

Mads Bülow Sørensen arbejder som installationsingeniør i Ejendomscenteret i Favrskov Kommune, hvor han på nuværende tidspunkt er i gang med at implementere energiledelse i kommunen, samt at registrere tekniske installationer i kommunens CAFM-system.

Han er også en del af en række netværker i Energiforum Danmark herunder Kommune-, Energiledelses- og CTS-netværket Vest samt bestyrelsen, hvor især sidstnævnte kan spores i retning af hans professionelle mål. 

- Som en del af Energiforum Danmarks bestyrelse, har jeg mulighed for at trække foreningen i en bestemt retning, hvilket giver værdi i mit professionelle virke i Favrskov Kommune, siger Mads Bülow Sørensen.

Energiforum Danmark er en vidensbank

Én af grundene til at Mads Bülow Sørensen er en del af forskellige netværker i Energiforum Danmark, skyldes ønsket om at kunne tilegne sig ny viden:

- De forskellige netværker i Energiforum Danmark er velfungerende platforme til både sparring, networking og højnelse af ens egen vidensniveau, siger Mads Bülow Sørensen og fortsætter:

- Dette gælder især Kommunenetværket, som er ét af de netværker, jeg er en del af.

Mads Bülow Sørensen har arbejdet fem år i Favrskov Kommune, hvor han er ansvarlig for kommunens tekniske installationer, energi samt indeklima. Før dette var han energirådgiver i Dansk Energi Management, hvor han typisk rådgav kommuner i ESCO-projekter eller andre projekter af energimæssig karakter.

Niels Boel: I Energiforum Danmark kan vi sammen ændre verden

Byggeri, energi og indeklima er Niels Boels helt store passion. Han oplever desværre, at der ofte opføres usunde og energitunge bygninger, som er dyre i drift, hvilket er uacceptabelt med de muligheder, vi har i dag.

Niels mener, at der ved nybyggerier fokuseres for meget på, hvad materialerne koster her og nu og for lidt på, hvad det koster at drive bygningen. Derudover bliver effektiviteten og sundheden for de mennesker, der skal bruge bygningen negligeret – en mening han ikke står alene med:

- Jeg har brugt mange år på at italesætte dette problem, og jeg oplever, at driftsorganisationerne hos bygherrerne er enige. Desværre oplever vi gentagende gange, at vi bliver overhørt, fordi det koster nogle få procent ekstra i byggeomkostninger at vælge de langsigtede løsninger fremfor de kortsigtede.

Energiforum Danmark mere relevant end nogensinde før

Hvis vi skal nå den nye regerings mål om en reduktion på 70 % af CO2 udledningen inden 2030, er det essentielt, at de intelligente løsninger, som vi har i dag, bliver implementeret. Af denne grund er Energiforum også mere relevant end nogensinde før, da vores faglige viden på tværs af interesseskæl fører til velfunderede og unikke løsninger på de problemer, vi oplever i dag.

Niels Boel har arbejdet med salg og forretningsudvikling inden for BMS i 19 år. I dag er han Channel Director i Schneider Electric, hvor han opbygger, hvad han forventer, bliver Danmarks bedste partnerkanel inden for BMS og Critical Power.

Han er også en del af styregruppen i CTS-netværket, redaktionsudvalget og næstformand i Energiforum Danmarks bestyrelse. Netværket i Energiforum Danmark har givet Niels Boel stor værdi:

- Jeg har deltaget i mange spændende projekter og diskussioner og mødt mange interessante mennesker - også flere som jeg på ingen måde er enige med. Men i mødet omkring energi kan vi udvikle en forståelse, sympati og fælles mål. Det har givet mig en række erfaringer og formet min viden, siger Niels Boel og fortsætter:

- Jeg har meget stor respekt for, hvad tidligere bestyrelser og energiforums medlemmer har skabt igennem årene, og jeg er stolt af at have bidraget til den udvikling, som Energiforum Danmark har været igennem de seneste år. Jeg har samtidig store forventninger til, hvad vi sammen kan udrette og jeg tror på, at Energiforum sammen med vores medlemmer over de næste ti år kan bidrage til at indfri ambitionerne og ændre verden.

 

Mikkel Jungshoved: Bygningerne skal klimarenoveres på den bedste måde

Bygninger i den almene sektor skal renoveres på den sundeste og mest energirigtige måde, og det skal samtidig være muligt for danskerne at betale huslejen, mener Mikkel Jungshoved. Men hvordan kommer vi bedst muligt i mål?

Mikkel Jungshoved har gennem de sidste syv år været konsulent hos Danmarks Almene Boliger (BL). Her er han ansvarlig for DriftsNet, som er et netværk med fokus på drift og forsyning. Han er også en del af Energiforum Danmarks bestyrelse, og han har gennem netværket skabt en større forståelse for energibranchens udvikling.  

- Jeg lærer en masse om energibranchen og om andre brancher og deres udfordringer. Det giver en god samlet forståelse for, hvordan vi sammen får de bedste og mest energirigtige bygninger, siger Mikkel Jungshoved.

Fingeren på pulsen

Vi går en spændende, men også svær fremtid i møde i forhold til at leve op til FN’s verdensmål. Bygningsmassen skal være bæredygtig, men vejen derhen kræver teknologier, som vi stadig ikke kender. 

Det er én af grundene til, at Mikkel Jungshoved sidder i Energiforum Danmarks bestyrelse, da det giver ham muligheden for at følge branchens udvikling på tæt hold.

- Jeg håber og tror på, at vi gennem nye teknologier kan renovere de almene boliger ud fra betragtninger om sundhed, energirigtighed og økonomi. Der er behov for, at bygningerne klimarenoveres på den bedste måde.

Som en del af bestyrelsen er Mikkel Jungshoved også med til at bestemme, hvilken retning EFDK skal gå.

- Mange af BLs medlemmer er aktive i Energiforum Danmark, derfor kan jeg være med til at præge foreningsarbejdet i retning af BLs interesser og fokusområder.