Foto: Colourbox 

Indlejret energi og byggematerialer gemmer på store grønne gevinster

af: Rasmus Olsen, Projektleder Green Building Council Denmark (DK-GBC)

Energieffektivitet i bygninger er et højaktuelt tema i klimadagsordenen. Den nye regering har meldt ambitiøst ud omkring en 70 % CO2-reduktion i 2030, og dette realiseres næppe uden, at bygningers miljøaftryk reduceres.


Bygninger er ansvarlige for 40 % af energi- og ressourceforbruget i Europa og generer 30 % af Danmarks samlede affaldsmængde. Med de politiske visioner for en mulig klimalov i Danmark er byggesektoren derfor et oplagt sted at kigge efter lavthængende frugter i en ressource- og energikrævende sektor.

Statens byggeforskningsinstitut (SBi) har i årevis forsket i energieffektivitet i byggeri, og resultatet af dette er klart. Der er en forskel på energieffektiviseringspotentialet for henholdsvis nybyggeri og renoveringer af eksisterende bygninger.

Særligt indlejret energi – og den indlejrede klimabelastning – i byggematerialer, har stort klimapotentiale. Indlejret energi er den energi, som er brugt i relation til udvinding, produktion, distribution, byggefasen, brugsperioden, genanvendelse og bortskaffelse af byggematerialer.

“Når vi kigger på energieffektivisering af nybyggeri, så er vi nået ret langt med at nedsætte energiforbruget i driften af bygningen. Men hvis vi derimod kigger på den såkaldte indlejrede energi i byggematerialer, er der virkelig et stort potentiale ved at reducere energiforbruget i livscyklussen og dermed skabe en væsentlig CO2-reduktion til gavn for klimadagsordenen”, siger seniorforsker hos SBi, Harpa Birgisdottir.

Livscyklusvurderinger (LCA) af byggematerialer indgår også som obligatorisk analyse i DGNB-bæredygtighedscertificering. Og DK-GBC, som administrerer DGNB-bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder, nikker genkendende til det store potentiale, som den indlejrede energi i byggematerialer rummer.

“Vores erfaringer er, at materialekomponenterne såsom beton, tegl og stål tilsammen udgør 80 % af en bygnings miljøaftryk set over hele dens levetid. En reduktion af energiforbruget i produktion, distribution og bortskaffelse er derfor et oplagt sted at starte, hvis formålet er CO2-reduktion i byggeriet”, siger Lau Raffnsøe , der er teknisk direktør hos DK-GBC.

SBi & DK-GBC arbejder med livscyklusvurderinger, de såkaldte LCA-værktøjer, både når det gælder nybyggeri og renoveringer. Nedenstående grafik illustrerer forløbet i en livscyklusvurdering.

Foto: Livscyklusanalyse. Kilde: Teglapp.dk

Eksisterende bygninger rummer både energi- og ressourcepotentiale

I forhold til nybyggeri rummer renoveringer af de eksisterende bygninger et energiforbrugspotentiale. Det kan f.eks. ske ved at forbedre klimaskærmen. På den måde kan energioptimering af vores eksisterende bygningsmasse bidrage med væsentlige CO2-reduktioner i jagten på at indfri den nye regerings klimamålsætninger. 

“I Danmark har flere undersøgelser vist, at vi i de kommende år står overfor at skulle renovere en stor del af vores eksisterende bygningsmasse. Her er der virkelig et potentiale i at energioptimere ældre bygninger og derved opnå reducerede driftsomkostninger og CO2-aftryk", udtaler seniorforsker hos SBi, Harpa Birgisdottir.

Men den eksisterende bygningsmasse rummer også et ressource-potentiale, som er en oplagt at tage med i overvejelserne, når en bygning skal rives ned og der skal bygges nyt, eller bygningen alternativt skal renoveres. Her kan livscyklusvurderinger (LCA) være en metode til at forløse byggeriets latente CO2-reduktionspotentiale, samtidig med at ressourceforbruget i sektoren nedsættes. 

“I en livscyklusvurdering medtages den energi, der bruges i hele bygningens levetid. Beregningerne viser, at det ofte er den bedste miljømæssige løsning at foretage en renovering af en eksisterende ejendom fremfor for at rive ned og bygge nyt”, siger Lau Raffnsøe, teknisk direktør hos DK-GBC. Han uddyber:

“Det er direkte genanvendelse af byggematerialer og ressourcer, især de tunge bærende konstruktioner, som udgør den største materialemængde og største CO2-mæssige fodaftryk. Det mindsker ressourcetrækket til byggematerialer og derfor rummer eksisterende bygninger både et energioptimerings- og ressourcereduktionspotentiale – begge relevante for klimadagsordenen”.

Vil du vide mere om livscyklusvurderinger?

Du kan læse mere om LCAbyg på SBi’s website. Hvis du ønsker at læse mere om DGNB-bæredygtighedscertificering, er alle DGNB-manualer open source, og alle DGNB-publikationer kan downloades på dk-gbc.dk.

FAKTABOKS

Green Building Council Denmark er en non-profit medlemsorganisation med 355 medlemmer (virksomheder og organisationer).

Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Vi tilbyder reel og uvildig granskning af byggeprojekters og byområders bæredygtige indsats.

Vi formidler viden, afholder kurser og events om bæredygtighed og uddanner konsulenter og auditorer i bæredygtighedscertificering DGNB Denmark, som administreres af vores datterselskab DGNB.dk. 

Læs mere på www.dk-gbc.dk