Tårnby Renseanlæg nær Københavns Lufthavn på Amager, som leverer både fjernvarme og fjernkøling. Fotokredit: Rambøll. 

CASE: Verdens smarteste fjernkølingsanlæg ligger på Amager

af: Frederik Palshøj Bigum, projektleder hos Rambøll og Anders Dyrelund, Senior Market Manager hos Rambøll


I slutningen af 2020 blev Tårnby Forsyning tildelt en pris af European Heat Pump Association (EHPA) i en kategori, der indeholder store varmepumper med kombineret varme og køling i en symbiose med spildevand, grundvand og energi.

Hæderen blev udløst af den nye energicentral, som Tårnby Forsyning med hjælp fra Rambøll opførte ved i 2020 på renseanlæggets grund i Tårnby på Amager.

I starten af 2021 blev Taarnby Forsynings anlæg desuden fremhævet som det første af otte gode eksempler i EU på effektiv fjernvarme og fjernkøling i en rapport fra EU.

Energicentralen består af varmepumper og en køleakkumuleringstank, der leverer køling i et nyt fjernkølenet til det nye erhvervsområde ved Kastrup og Amagerstrand og fjernvarme til det eksisterende fjernvarmenet i Tårnby Kommune.  

Når der er ledig kølekapacitet om vinteren, udnytter varmepumperne det behandlede spildevand til at producere fjernvarme, når det er fordelagtigt i forhold til elpriserne og værdien af varmen i det Storkøbenhavnske Fjernvarmesystem. 

Når de sidste grunde i erhvervsområdet skal udbygges, er det planen, at det yderligere kapacitetsbehov skal dækkes med grundvandskøling. Det har den fordel, at en stor del af overskudsvarmen fra kølingen flyttes fra sommer til vinter.

Hvis der mod forventning skulle være problemer med at bortkøle overskudsvarmen i fjernvarmen om sommeren, kan energistrømmen i spildevandet vendes, så spildevandet udnyttes som nødkøling.

Giver mere plads og bedre økonomi

Der findes efterhånden en del energicentraler, der kombinerer varme og køling. Det særlige ved anlægget i Tårnby er, at det udnytter spildevandet som energikilde til at levere varmt vand til fjernvarme om vinteren og koldt vand til fjernkølingsnettet om sommeren.

Anlægget fungerer rent praktisk ved, at fire varmepumper på energicentralen trækker varmen ud af spildevandet, så energien kan bruges til køling. I den proces genereres kondensatorvarme, som sendes ud i fjernvarmenettet.

Beregningerne viser, at den først fase har givet en positiv samfundsøkonomi på 60 mio. kr. og en gevinst til fjernkøleselskabet og fjernkølekunderne på henholdsvis 17,5 og 5,5 mio. kr. svarende til en gevinst for alle parter i Tårnby på 23 mio.kr. Når anden fase er afsluttes forventes en endnu større gevinst

 

Godt samarbejde med bygningsejerne

Ud over den umiddelbare økonomiske gevinst for energiforbrugerne, betyder den samlede forsyning med fjernvarme og fjernkøling også noget for pladsen i erhvervskvarterne på Amager.

Fordi fjernkøleanlæg fylder langt mindre end decentrale anlæg, er der blevet frigjort mere plads i bygningernes kældre og på tagene til nyttige formål som eksempelvis lagerrum, parkering og tagterrasser.

Projektets første fase er blevet til i et samarbejde med den første og største kunde Ferring samt Skanska, men kort tid efter bankede den næste kunde fra projektets fase to på døren.

Det var Thylander, som havde akut brug for køling til en renoveret kontorbygning og til de næste etaper i Amagerstrand Erhvervskvarter mellem Amager Strandvej og Kastrup metro.

Tårnby Forsyning indgik således sommeren 2020 en aftale med Thylander-ejendom om at forsyne deres lejemål med køling og fjernvarme.  Du kan læse mere om det projekt her