Der blev studeret belysning, da de grønne ambassadører var inviteret til erfamøde i Tivoli. Foto: DAB 

Et stærkt hold af Grønne Ambassadører

af: Pia Aaby Hasbjørn, energirådgiver, DAB


I DAB vægter hensynet til miljøet højt. Derfor har boligselskabet siden 2010 udviklet sit Grønne Ambassadør-program i samarbejde med klimapartneren DONG Energy.

Det er ejendomsassistenter og ejendomsmestre, der bliver Grønne Ambassadører. Og uddannelsen er eftertragtet: Gennem tiden har DAB uddannet flere end 180 Grønne Ambassadører i bæredygtighed, energitjek og ressourcebesparelser i de boligafdelinger, DAB administrerer.

De Grønne Ambassadører er fuldt fortrolige med DAB’s energipolitik og kan rådgive, vejlede og motivere beboere og bestyrelsesmedlemmer til ressourcebevidst og miljøvenlig adfærd.

ERFA-møder

Som Grøn Ambassadør bliver ejendomsfunktionæren en del af DAB’s Grønne Ambassadør-netværk, der mødes et par gange om året.

Her bliver ambassadørerne opdateret med ny viden om energibesparelser og teknologi på området, de bliver præsenteret for aktuelle og fremsynede bud på energikilder som solceller, minikraftværk og jordvarme, og de udveksler praktiske erfaringer om energibesparende tiltag.

Beboerne er nøglen

I samarbejde med DAB’s videncenter for energiforbrug, Energi i DAB, udvikler De Grønne Ambassadører hele tiden ydelser til gavn for miljøet og beboerne. To af de seneste produkter - ”Kosteskabsvejledning” og ”Energitjek” - er udsprunget af temaet om beboerpåvirkning.

En ”Kosteskabsvejledning” er en plakat i A3-format, der samler de mest relevante energispareråd og andre nyttige oplysninger. Som navnet antyder, er det hensigten, at vejledningen klæbes på indersiden af skabslågen.

Plakatens tekst kan tilpasses boligafdelingernes individuelle behov. Er der eksempelvis tale om en ny bolig med genvindingsanlæg, hvor udluftning sker automatisk? Eller er boligen af ældre dato, så der skal stå noget særligt om udluftning?

Et ”Energitjek” er en model, der ledsages af et elektronisk beregningsværktøj kaldet Tjeklisten, som skal hjælpe beboerne med at reducere udgifter og nedbringe miljøpåvirkning ved adfærdsændringer.

Et Energitjek består af et besøg i boligen af en Grøn Ambassadør, og ved besøget tages udgangspunkt i Tjeklisten, som efter input beregner de aktuelle besparelser, der kan opnås på el-, vand- og varmeforbruget.

Foto: DAB. Ved et Energitjek i en bolig bliver besparelsen ved for eksempel adfærdsændringer beregnet med det samme.

Nye løsninger

Energi i DAB udvikler løbende nye løsninger, der kan hjælpe med til at reducere CO2-udledningen og sikre, at fremtidens almene boliger lever op til vor tids klimakrav. Det kan fx være inden for energistyring, optimering af energianlæg, energimærkning, vedvarende energi, projektgranskning og klimasikring.