Tema: Energi - et internationalt spil. Foto: Karen Marie Pagh Nielsen 

International interesse for danske kommuners klimaarbejde

af: Karen Marie Pagh Nielsen, chefkonsulent, Klimasekretariatet i Helsingør Kommune


Helsingør Kommune fortalte om lokal implementering af Paris-aftalen ved EXPO 2017 i Astana og fremviste også sine gode resultater på det årlige Salzburgseminar.

Indsatsen på det klimapolitiske område har altid været en kombination af global indsats og lokale initiativer. Aktuelt er vi nu inde i en ny fase, hvor klimaaftalen i Paris 2016 bliver ratificeret i landene og skal følges op af nationale målsætninger og implementering.

Danske eksempler på lokal gennemførelse af en ny klimapolitik bliver allerede efterspurgt internationalt. Helsingør Kommune blev således bedt om at præsentere sine resultater ved den store EXPO 2017 i Astana (Kazakstan).

Foto: Karen Marie Pagh Nielsen
Foto: Karen Marie Pagh Nielsen
Foto: Karen Marie Pagh Nielsen
Foto: Karen Marie Pagh Nielsen

Mindre CO2

Helsingørs resultater er en fortsat reduktion af CO2-udledningen, idet kommunen over de seneste otte år har reduceret udledningen med 29 %, fra 6,8 til 4,8 tons per indbygger per år.

Reduktionen kan tilskrives en indsats i et bredt felt: Energirenovering af bygninger, omlægning fra olie og naturgas til fjernvarme, mere energieffektive biler og elbiler, mere vedvarende energi i energiforsyningen med videre.

Aktuelt arbejdes der med en omstilling til el på to af færgerne på Helsingør-Helsingborg overfarten. Der er tale om verdens største batteridrevne færge, som forventes i drift sidst på sommeren 2017.

Helsingør i Salzburg

Et andet forum for klimapolitisk udvikling er det årlige Salzburg-seminar, hvor reformering af energisektoren og indføring af klimapolitik er på dagsordenen i 2017.

Forskere og eksperter fra hele verden mødes, og temaer som Parisaftalen, nationale energiplaner, udviklingen vedrørende atomkraft, vedvarende energi, energieffektivisering diskuteres.

Helsingør fik igen lov at præsentere de gode resultater og konkretisere, hvordan man arbejder med klima- og energipolitik i praksis i en dansk kommune.

Foto: Karen Marie Pagh Nielsen
Foto: Karen Marie Pagh Nielsen
Foto: Karen Marie Pagh Nielsen