Foto: Colourbox. Grafik: Rebecca Holck Rosenberg  

Guide: Hvor bæredygtigt er dit byggemateriale?

af: Andreas Ebbesen Jensen – udarbejdet med baggrund i Energistyrelsens rapport om bæredygtige materialer fra 2018

Fremstilling af byggematerialer står for 10-15 procent af den samlede udledning af CO2 på verdensplan. Men hvilke materialer sætter egentlig det største aftryk på klimaet? Og hvilke boner højest ud på den grønne konto? Med udgangspunkt i Energistyrelsens rapport om bæredygtige materialer fra 2018 giver vi dig her det store, forkromede overblik.


På globalt plan er byggebranchen blandt de største drivhusgas-udledere. I 2018 konkluderede en FN-analyse, at byggeri og drift af bygninger stod for 36 procent af klodens energiforbrug og for 39 procent af alle drivhusgasser. Tallet dækker alt fra cement- og stålproduktion til lys og varme i de færdige bygninger.

En bygning udleder CO2 i hele sin levetid: Når byggematerialerne produceres, transporteres og monteres, når bygningen er i drift og beboerne bruger vand, varme og el, når bygningen vedligeholdes og renoveres, samt når bygningen efter endt brug rives ned.

Og selvom Danmark bryster sig af at være et grønt foregangsland på mange områder, er energiforbruget i vores bygninger relativt høj set i en global og europæisk sammenhæng.

Ifølge den europæiske ODYSSEE-database havde Danmark i 2011 det 7. højeste samlede energiforbrug per bolig i EU (inkl. el, varme og varmt vand). Målt på forbrug af rumvarme per kvadratmeter havde Danmark det 9. højeste forbrug i 2011. Opførelsen og vedligeholdelsen af en bolig på 100 kvm igennem hele sin levetid udleder ca. 2,5 ton CO2e per år (CONCITO 2010).

Med udgangspunkt i Energistyrelsens rapport om Bæredygtige materialer fra 2018 kigger vi nærmere på fordele og ulemper ved brugen af de mest brugte byggematerialer ift. bæredygtighed.