Foto: Privat 

Leder: Klima- og energivenligt byggeri i træ vinder indpas i den almene sektor

af: Mikkel Jungshoved, Danmarks Almene Boliger (BL)


I den almene sektor understøtter vi FN's verdensmål gennem klimarenovering. Vi bygger som minimum lavenergi-byggeri efter kravene i BR18, men der bygges også mange næsten nul-energi huse, der lever op til kravene i BR20.

Et af de kommende nye byggerier i den almene sektor, som både er cirkulære og klimavenlige, er Lejerbos Projekt Circle House. De står bag opførslen af verdens første almene boligbyggeri, som er bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi.

Circle House-projektet består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus og ventes at stå færdige i 2020. Ud over at fungere som boliger er Circle House et skalerbart demonstrationsprojekt, der kan give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært.

Den 6. juni 2019 inviterede AlmenNet og Boligselskabet Sjælland til snigpremiere på en ny boligafdeling, Skademosen i Roskilde, som er under opførsel og kommer til at bestå af 44 træboliger.

Boligerne i Skadesmosen designes individuelt i 3D-software og opføres i krydslaminerede CLT-elementer (Cross Laminated Timber). CLT står for Cross Laminated Timber. Det er krydslamineret tømmer med samme egenskaber som beton, som gør det muligt at bygge stort og højt med træ.

CLT er et relativt nyt og innovativt træprodukt, som blev introduceret i Østrig og Tyskland i begyndelsen af 1990’erne. Anvendelsen har især taget fart i Europa efter år 2000, hvor der er opført mange bygninger af CLT.

Da CLT er et nyt produkt, er det værd at overveje at udføre ekstern projektgranskning i forbindelse med byggeri med CLT-elementer, da det ofte udbydes i en selvstændig leverance.

Beregninger viser, at opføres blot 1 ud af 6 nye boliger af CLT om året, i stedet for betonelementer, vil der årligt blive sparet over 15.000 tons CO2.

I en verden med knaphed på ressourcer og stigende temperaturer bliver det stadig mere afgørende at tage højde for materialers fornybarhed og klimaftryk.

Derfor er det også enormt positivt, at netop træ vinder større og større indpas hos de almene bygherrer. Som alternativ og supplement til andre mere klimabelastende materialer udvundet fra undergrunden, er træ eminent.

Ud over at være et vigtigt råstof, er træ også både stærkt og fleksibelt, naturligt og smukt. Træ er et evigt fornybart materiale, det binder CO2 og er bæredygtigt, hvis det kommer fra skove i balance.

Og i en verden med knaphed på ressourcer og stigende temperaturer er det mere afgørende end nogensinde før at tage højde for materialers fornybarhed og klimaftryk.