Foto: Colorbox 

Partnerskab styrker grønne indkøb i den offentlige sektor

af: Rune Buchdal Nielsen, AC-Fuldmægtig hos Miljøstyrelsen

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) arbejder for at trække det offentlige indkøbsmarked i en grønnere retning.


Den offentlige sektor indkøber for omkring 380 milliarder kroner årligt, og er derfor en betydelig aktør på indkøbsmarkedet. 

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) er et samarbejde mellem 25 kommuner, regioner og offentlige organisationer, bruger medlemmerne deres indkøb til at trække en del af det offentlige indkøbsmarked i samme retning og drive markedet mod grønnere og mindre miljøbelastende produkter og løsninger. 

I praksis sker det ved, at partnerskabet formulerer fælles indkøbsmål, som danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler. 

Partnerskabet er desuden et forum for erfaringsudveksling på indkøbsområdet, hvor deltagerne er fælles om at finde tilgængelige måder at købe grønt ind. 

Indkøbsmål

Udviklingen af indkøbsmål er bredt funderet og bl.a. baseret på POGI-medlemmers egne praktiske
erfaringer, bred branchedialog, miljømærker- og standarder, europæiske indkøbskriterier, totaløkonomi, anbefalinger, tiltag og adfærd mm. 

Partnerskabet stræber imod både at forny gamle mål og formulere nye indkøbsmål for at øge indflydelsen på markedet. 

De grønne indkøbsmål fungerer som et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, så markedet påvirkes og der sikres en positiv effekt på det globale og lokale miljø. Partnerskabet har i dag 12 indkøbsmål, som du kan læse mere om her

Fordele ved at være medlem

Der er både økonomiske og miljømæssige fordele ved at være en del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Partnerskabet er en værktøjskasse, der gør det nemmere at tænke grønt:

Spar tid og penge

  • Slip for at udforme egne grønne krav. Benyt i stedet Partnerskabets fælles, grønne indkøbsmål.
  • Del erfaringer med andre og få let adgang til miljøfaglig indkøbsviden.

Bliv synlig

  • Gå foran og styrk jeres grønne image gennem Partnerskabet
  • Få adgang til Partnerskabets fælles markedsføring af de gode historier om grønne indkøb.

 

Sammentænk miljø og økonomi 

  • Tænk langsigtet og medregn hele produktets levetid. Miljø- og energirigtige produkter betaler sig på sigt.
  • Gør det lettere for leverandørerne at efterleve mere ensartede miljøkrav.
  • Brug grønne indkøb som værktøj til at fremme grøn omstilling.

Sekretariatet

Sekretariat for Grønne Indkøb under enheden ‘Erhverv’ i Miljøstyrelsen administrerer de to initiativer: Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og Forum for Bæredygtige Indkøb (Forum). 

Forum er et non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs af brancher og sektorer, der handler om at synliggøre fordelene ved bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og organisationer. 

Forum er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Medlemskab er gratis, uforpligtende og personligt. Du kan læse mere om Forums aktiviteter her: https://www.linkedin.com/company/forum-for-bæredygtige-indkøb/ (kræver at du er bruger på Linkedin - kopier link til din browser)

Årskonference til efteråret 2021

POGI og Forum afholder hvert år en årskonference om bæredygtige indkøb – i år om bæredygtigt byggeri. 

Bæredygtigt og klimavenligt byggeri er en af de vigtigste brikker i den grønne omstilling. Som offentlig eller privat indkøber spiller du en nøglerolle i den udvikling. 

For at give dig mere viden, indsigt og inspiration til at løse opgaven zoomer Forums og POGIs årskonference ind på det bæredygtige byggeri. Du møder rådgiveren, arkitekten og forskeren. Og naturligvis en række af dine indkøbskolleger, som vil dele deres erfaringer med dig.

Formiddagens program handler om bæredygtigt byggeri. Her kan du kan du deltage fysisk eller online. 

Eftermiddagens program kan du kun deltage i ved at være fysisk til stede. Her kan du hente inspiration fra Forum og POGI om temaer som produktstandarder i indkøb og cirkulært indkøb af møbler. Og så kårer vi Verdens Bedste Indkøber. 

Tid og sted: Torsdag den 28. oktober 2021, kl. 10-17 på Odense Rådhus eller online.
Pris for fysisk deltagelse: 395 kroner. Det er gratis at deltage online.

 

Tilmeld dig til årskonferencen her: https://tilmeld.events/tilmel/signup