Credit: Karsten Plauborg 

Energiforum fejrede rund fødselsdag med workshops om indeklima og bæredygtige ideer

af: Emilie Madvig, Transition

I år blev det endelig muligt at afholde et fysisk Energiforum og samtidig fejre Energiforum Danmarks 40-års jubilæum. Forhåbningen var at videndele, erfaringsudveksle og finde inspiration hos andre ildsjæle. Det blev i den grad indfriet ved årets tre workshops, der satte fokus på indeklima og bæredygtige idéer.


Workshop 1: Veje til et bedre indeklima med tips og tricks fra eksperterne

Det er efterhånden velkendt, at et godt indeklima er vigtigt for både vores helbred og daglige velvære.

Der er dog stadig mange ting vi kan gøre for at forbedre indeklimaet i vores bygninger.

Dét var i fokus for workshop 1 under Energiforum 2022, der blev afholdt den 3. og 4. maj. på Hotel Legoland i Billund.  

På workshop 1 delte de to oplægsholdere erfaringer og løsninger ud fra deres mange års erfaring med både at identificere og løse typiske indeklimaudfordringer i mange forskelligartede bygninger. 

Allan Vittrup, ANDEL, gav blandt andet følgende tre gode råd til at sikre et godt indeklima: 

 • Service og vedligehold, herunder løbende kontrol
 • Funktionsafprøvning, både ved nybyg og ved renoveringer
 • Korrekt justering/indstilling af styring til ventilation og varmeanlæg 

Indstillingen af ventilationsanlæg er et af de steder, hvor der er særligt store potentialer ift. forbedring af indeklima. 

På workshoppen fik deltagerne også selv mulighed for at byde ind med både indeklimaudfordringer og -løsninger og dele deres spørgsmål i en paneldebat med de to oplægsholdere.  

Deltagerne fremhævede bla. ren række problematikker vedrørende helt nye bygninger.

Det kan tage flere år at få bygningen til at yde et optimalt indeklima, selvom alt teknisk set skulle være helt optimalt, hvilket undrede deltagerne. 

Eksperternes råd var, at man altid skal sørge for at have rådgivning på nye byggerier. Og oplever man, at bygningen ikke performer, som den skal, er det vigtigt at følge op hos bygherre med det samme. 

Desuden blev brugerperspektivet også fremhævet, da brugerne skal med for at sikre det gode indeklima.

Det er essentielt, at brugerne får nødvendig information, hvordan ventilationen virker og hvornår på dagen, man fx. skal lufte ud.

Workshop 2: Digital aflevering – planlæg, få og brug den

Digital aflevering handler om at afstemme, indsamle og overdrage relevant information til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af et udført byggeprojekt.

Dette redskab kan være nøglen til den gode overdragelse af byggeriet, hvis det gøres ordentligt. Der er dog stadig plads til læring på tværs af byggeriets forskellige roller.

Derfor blev der også delt erfaringer fra forskellige roller i byggeriet, ligesom deltagerne også kom på banen med forskellige erfaringer og råd i bagagen. 

Christian Lundstrøm, SWECO, repræsenterede rådgiverperspektivet og fik opridse de helt grundlæggende principper i og forskellige tilgange til digital aflevering.

Christian delte desuden fire konkrete gode råd: 

 1. Start tidligt, få alt med i udbuddet
 2. Begynd med slutproduktet – hvad har vi når vi er færdige?
 3. Hav realistiske ambitioner
 4. Udvælg tovholdere hos alle parter 

Herefter præsenterede Dorthe Kragsig Mortensen, DTU, de vigtigste pointer fra bygherreperspektivet ifm. overdragelsen fra projekt til drift.

Fokus var altså på modtageren af den digitale aflevering, og at synliggøre den ofte mindre formelle overdragelse til driften.

På DTU arbejder de med overdragelsesmøder, som kan være nye for entreprenøren, men som ”er guld værd”. 

Entreprenørperspektivet blev uddybet af Maria Simone Sinding Sørensen, Hoffmann A/S.

Hendes hovedpointe lød. at kommunikation og tidlig involvering er essentielt for at sikre en bedre digital aflevering.  

På tværs af både oplægsholdere og deltagere var der bred enighed om, at planlægning, forventningsafstemning og kommunikation fra udbud til overdragelse til drift er med til at sikre, at alle de gode potentialer i den digitale aflevering forløses. 

Workshop 3: Bæredygtige tiltag fra idé til forankring

Det kan være svært at få de gode, bæredygtige idéer til at blive til virkelighed.

Med de rette tiltag og arbejdsgange, sikrer man dog, at ideerne ikke blot forbliver på papiret. Det handlede workshop 2 om.

Første oplægsholder var Isak Dyrløv fra Kommunernes Landsforening (KL).

Han fortalte bl.a. om, hvordan indførslen af energiledelse i KL-bygningen førte til etableringen af en klimaarbejdsgruppe.

Klimagruppen inddrager medarbejdere på tværs af KL’s afdelinger, når de skal undfange og realisere ideer til bæredygtige tiltag.

Efter Isak Dyrløvs oplæg fik deltagerne i Energiforum selv mulighed for at dele ideer fra deres arbejde med bæredygtighed – både de ideer, der var blevet til noget, og dem, der aldrig blev flyvefærdige.

Da deltagerne havde delt deres erfaringer og diskuteret ideerne, kom de frem til følgende konklusion. En god idé skal:

 1. Have et klart formål/mål
 2. Skabe en form for værdi
 3. Være realistisk og realiserbar.

En kommune, der er lykkedes med at forankre bæredygtige idéer på tværs af deres organisation, er Middelfart Kommune.

Kommunens klimachef Morten Westergaard lagde også vej forbi Energiforum 2022.

Han fortalte om nogle af de tiltag, der sikrer, at kommunens bæredygtige idéer bliver gennemført.

Her lagde han bl.a. vægt på at inddrage tiltagene i MUS-samtaler og lave bæredygtighedsvurderinger i politiske beslutningsforslag.

Efterfølgende diskuterede deltagerne arbejdet med at realisere ideer. En række pointer gik igen:

 • Man lærer af meget af de idéer, der ikke bliver til noget
 • Man skal have beslutningstagerne med på idéen
 • Man skal også have dem, der bliver påvirket af idéen med fx medarbejdere eller mulige kunder
 • Det handler om, hvordan man sælger den gode idé: kommunikation er nøglen!

Gennem workshoppens oplæg og gruppeøvelser blev der skabt en fælles forståelse for, at gennemførelse af idéer kræver et grundigt forarbejde, et solidt salgsarbejde og en dialog både før igangsættelse og i selve gennemførelsesperioden.