Energiforum Danmark fylder rundt: 40 år med energi og netværk

af: Dorte Nørregaard Larsen, Sekretariatsleder i Energiforum Danmark

På Energiforum 2022 fejrede vi endelig at kunne mødes igen efter to år med COVID-19. Men vi fejrede også, at vi i foreningens regi har mødtes og er blevet klogere i 40 år. Meget har ændret sig men foreningens relevans og mange af temaerne fra den spæde start er stadig superrelevante.


Ligesom i dag var der også i starten af 1980’erne en energikrise. Dengang tog et næsten nyoprettet energiministerium den 23. april 1982 initiativ til et orienteringsmøde om "Energistyring" til fremme af energibesparelser.

Under mødet blev der også holdt stiftende generalforsamling for "Foreningen for Energistyring".

Mødet havde samlet flere hundrede deltagere og den nystiftede forening fik bred tilslutning fra starten.

I dag går den forening under navnet Energiforum Danmark og mere end 1200 aktive fra ca. 400 virksomheder mødes til arrangementer og networking over hele landet.

Du kan læse meget mere om foreningens første 25 år i denne artikel skrevet af en af medstifterne.

Pres fra foreningen gav pote

Gennem årene har energi og energioptimering haft svingende bevågenhed i samfundet og i virksomhederne, og motivering har også ændret sig undervejs; fra forsyningssikkerhed og økonomi til miljø og klima.

Hele vejen igennem har Energiforum Danmark dog fastholdt fokus på de praktiske løsninger.

I 2011 efterlyste Danmarks Naturfredningsforening i en artikel i vores magasin om klimakommuner fx statsligt medspil til kommunernes energispareindsats – en efterlysning der også lyder den dag i dag, når det gælder klimaindsatsen.

Samme år talte kommunerne, Energiforum Danmark og en række andre organisationer varmt for en fælles standard for CO2-opgørelse, ligesom de også havde en lang række ønsker til klimaministeriets CO2-beregner.

De ønsker er først inden for de seneste år ved at komme i mål – bl.a. takket været pres for foreningen og medlemmernes aktive deltagelse i arbejdet omkring beregneren. Læs den fulde artikel her.

Klima og sikkerhedspolitik kom på dagsordenen

I 2009 var der klimatopmøde i København, og klimadagsorden blev relevant mere bredt i Folketinget.

Samtidig blev Danmarks førerposition inden for grøn teknologi for alvor sået – også i politikernes bevidsthed.

I juni nummeret af Energiforum Danmarks magasin det år skrev de konservatives ordfører Per Ørum bl.a. om topmødet:

”Klimatopmødet til december i København er ikke bare en prøve på, om den danske regering lykkes eller ej. Det er en prøve på, om det internationale samfund kan samles om at finde løsninger på to af nutidens og fremtidens største trusler, nemlig de globale klimaforandringer og en stabil energiforsyning, som ikke bliver misbrugt i et sikkerhedspolitisk spil” – læs hele artiklen her.

I dagens politiske landskab er vi vant til, at EU spiller en aktiv rolle, men i 2006 var det stadig nyt. På årskonferencen i 2006 holdt Knud Pedersen fra DONG bl.a. oplæg om EU's energipolitiske wakeup-call og de muligheder det giver i Danmark.

Knud Pedersen skrev efterfølgende i magasinet:

”Vi bliver aktuelt mindet om, hvor udsat vores forsyningssikkerhed er. Vi så det, da Rusland lukkede for gasrørene i Ukraine. Og vi ser, at relationerne mellem vesten og Mellemøsten i en række tilfælde er ustabile”

Læs hele artiklen her.

Ingen tilskud tak

Vores magasin er der er også eksempler på overraskende udmeldinger.

I 2003 holdt Hans Erik Kristoffersen fra Dansk Industri et indlæg på vores årskonference. Her kom han bl.a. ind på, at der ikke var behov for tilskud til energibesparelser i industrien – en pointe der blev gengivet i vores magasin således:

”På Foreningen For Energi & Miljøs årskonference understregede chefkonsulent Hans Erik Kristoffersen fra Dansk Industri at energibesparelser fortsat er interessante for virksomhederne. Men dansk industri har allerede gjort så meget, at det nu er en dårlig samfundsøkonomi i at bruge tilskud til at lokke virksomhederne til at gennemføre besparelser, som ikke er rentable at gennemføre for virksomhederne selv.”

Læs hele artiklen her.

Tag en digital tur ned ad mindernes sti:

Der er gennem årene skrevet mange interessante og inspirerende artikler. Har du lyst til at se eller gense nogle af de mange tidligere magasiner, så er de sidste ti års udgaver at finde digitalt lige her.