Credit: Karsten Plauborg 

Leder: Spænder digitaliseringen ben for den grønne omstilling?

af: Rasmus Gorm Pedersen, næstformand i Energiforum Danmark, Vitani Energy Systems


Efter en vellykket Energiforum Konference 2022, er vi nu alle tilbage i arbejdstøjet og i gang dagligdagens gøremål, strategier og målsætninger.

De mange gode indlæg, debatter og workshops, kombineret med udstillernes løsninger, giver på mange måder ro i sindet. Måske har vi alligevel det, der skal til for at nå vores klimamål?

Men tiden er knap!

Vi skriver nu 2022, og det betyder at der ikke er lang tid til at de første målsætninger skal indfries.

Mange kommuner, organisationer og virksomheder har i jagten på at gå forrest, sat ambitiøse målsætninger op med deadline i 2025. Og 2025 venter jo lige rundt om hjørnet.

Problemet er, at energieffektiviseringsprojekter, der for alvor reducerer CO2 udledningen ikke rigtig giver effekt før noget tid efter, de er implementeret.

Og det er ikke nok at blive målt på visioner, ambitioner og ønskninger. Indsatsen på klimaområdet skal først og fremmest vurderes ud fra den reelt gennemførte effekt.

Klimaet er nemlig ikke bare interesseret i tanker - der skal handlinger bag.

Derfor er vi i Energiforum Danmark meget fokuseret på at eksekvere og stille kompetencer, viden og netværk til rådighed for alle jer, der gerne vil have tingene til at ske.

Her kommer så en udfordring. Vi savner nemlig stadig fri adgang til data.

I ”gamle dage” etablerede man mange steder dedikerede systemer, der kunne indsamle bygningernes energiforbrug og dermed give bygningsejeren og driftsorganisationer konkrete og målbare initiativer.

På visse punkter er der dog desværre stadig langt mellem regeringens visioner og konkrete handlinger.

Vi mangler stadig gratis adgang til basale oplysninger om bygningernes varme og vandforbrug – det er nemlig data som bygningsejeren allerede har betalt for at få.

Heldigvis er der gode initiativer undervejs, men vi vil gerne have endnu mere skub på dem – også uden at det koster bygningsejerne store udgifter til at få adgang til de data, de allerede har betalt for.

Mange forsyningsselskaber har allerede mulighed for at give adgang, men det kan være besværligt og i visse tilfælde også omkostningstungt.

På den anden side er en sparet krone også en tjent krone. Og de tjente kroner må vi så indtil videre bruge på at betale for data, der giver os grundlaget for at komme i mål med CO2 reduktionerne.

Med de gennemprøvede digitale værktøjer, der findes på markedet i dag, kan adgangen til eksisterende digital forbrugsdata samt brugen af smarte digitale assistenter hjælpe med at digitalisere arbejdet og derigennem højne effektiviteten.

For tid har vi desværre for lidt af – både tiden inden vores målsætninger skal evalueres og tid i vores driftsorganisationer rundt omkring.

Til gengæld har vi i Energiforum Danmark alle de rette kompetencer, det store netværk, de tekniske løsninger og de handlingsorienterede medlemmer – så måske når vi alligevel vores mål? Det håber vi på.