Foto: Saint-Gobain 

Leder: Fra lineær til cirkulær økonomi – når affald bliver en ressource

af: Peter Hedegård, Bestyrelsesmedlem i Energiforum Danmark, Saint-Gobain Denmark A/S


I Energiforum Danmark har vi netop afholdt bestyrelsesmøde og givet vores sidste indspark til den kommende Netværkskonference på Roskilde Festival Højskole den 1. november.

Uden at røbe for meget, kommer vi også her til at berøre klimaregnskab og scope 1, 2 og 3.

Skal klimaregnskabet omsættes til handling, kræver det samarbejde mellem os alle.

Særligt byggeindustrien spiller en stor rolle, da der udledes meget CO2 gennem produktion, transport og end of life-produkter.

Derfor har vi gennem mange år søgt innovative løsninger, hvor vi gennem optimale produktionsmetoder kan minimere vores C02-udledning og tilpasse produkter til givne byggerier, så spild minimeres på byggepladsen.

Desværre genereres der stadig en del spild og affald på byggepladsen.

Det er et problem, fordi dette spild ofte forsvinder ud af systemet som ikke-genanvendt affald – med negativt aftryk i både CO2- og ressource-regnskabet.

Det gode er, at vi kan gøre noget ved det.

Men problemet kan kun løses med fælles hjælp i form af bygherre og rådgivers mål med et byggeri, en totalentreprenørs og underentreprenørers indsats på byggepladsen samt affaldsressourcecentres samarbejde med materialeproducenterne.

Der er ingen tvivl om, at vi alle kan og skal bidrage, og for vores del, er det da også nøgleområder i vores forretninger.

Hos Isover gensmelter vi gamle vinduer til nyt glasuld, hos Gyproc genbruges gips til nye gipsplader og hos Weber genanvendes den restmørtel, der er tilbage, når vi får vores mobile mørtelværker retur – typisk som en del af leverancen til en ny byggeplads eller i produktionen af fx stolpebeton.

Det er tydeligt, at både bevidstheden om udfordringerne, konkrete handlinger og ambitionen om at gå fra lineær produktion til cirkulær produktion tager til i styrke.

Der er hjælp at hente i den teknologiske udvikling, men det er krav fra markedet, lange samarbejdsaftaler og politisk stabilitet, der er afgørende for industriens evne til at kunne levere maksimalt.

Dagens spild og affald bliver morgendagens ressource. Den agenda skal vi alle presse på for, og Energiforum Danmark er et fantastisk medie, hvor troværdig og handlingsorienteret viden kan udveksles.

Jeg håber, vi ses til Netværkskonferencen 1. november og indtil da, nyd læsningen af dette seneste nummer af Energiforum Danmarks magasin.