Upcycling Forum forvandler byggeaffald til værdifulde ressourcer

af: Camilla Møller Nielsen, relations manager hos Upcycling Forum

CO2 er blevet en værdifuld valuta, og én af de løsninger, der kan skabe markant CO2-reduktion i bygge- og designprojekter er upcycling af materialer, der ellers ville ende som affald. Hos Upcycling Forum har vi sammen med vores investor og techpartner Trifork skabt en digital platform, der gør det nemmere for virksomheder at komme i gang med at skabe CO2-reducerende løsninger ud af affald.


Der er mangel på materialer og ressourcer.

Priserne er steget voldsomt, og lige om lidt kommer der nye love, forbud og afgifter, som vil ændre byggebranchen radikalt og gøre CO2-udledning dyrt. 

Det er klart, at vi ikke længere kan bygge og producere som hidtil.

Derfor er det også nødvendigt, at især bygherrer og producenter tager et større ansvar for at gøre op med det lineære, kortsigtede perspektiv og i stedet skabe mere cirkulære og bæredygtige løsninger.

Hvert ton sparet CO2-udledning tæller i regnskabet, og byggebranchen skal blive bedre til at udnytte eksisterende ressourcer langt bedre, end tilfældet er det i dag.

Hos Upcycling Forum tror vi på et nødvendigt paradigmeskifte i bygge- og designprocesserne.

Vi arbejder ud fra tilgangen “Materialer før blyant”. Gennem den opfordrer og guider vi vores medlemmer til at tage udgangspunkt i de materialer, der er tilgængelige fra egne eller andres nedrivninger, renoveringer, lagre, produktion mv., når de bygger nyt.

Upcycling Forum tilbyder en såkaldt Upcycling Bank, hvor vores medlemmer kan uploade deres rest- og overskudsmaterialer, så de bliver synlige for andre.

Derudover tilbyder vi også en login-side, hvor hvert medlem har sit eget personlige virksomheds-dashboard.

Her kan medlemmerne få et overblik over de uploadede materialer og se det CO2-potentiale, det giver at bruge dem.

De kan oprette projekter og tilføje materialer hertil, måle CO2-gevinsten og invitere relevante samarbejdspartnere ind på projektet.

Derudover tilbyder Upcycling Forum tilkøb af rådgivningspakker, som hjælper vores medlemmer igang.

Det sker typisk gennem workshops, som bl.a. kan indeholde hjælp til screening og upload af materialer, udvikling af et katalog med mulige upcycling løsninger for de udvalgte materialer og en risikovurdering.

Derved kan bygherrerne selv tage stilling til, præcist hvilke løsninger og materialer og hvilken risikoprofil, de ønsker ind i deres projekter - og bruge kataloget som byggeprogram.

Dashboardet giver også mulighed for at invitere partnere som ingeniører, arkitekter, designere, entreprenører og nedrivere ind på det konkrete projekt på platformen.

Dette sikrer, at en inddragelse af de rette kompetencer til den efterfølgende byggeproces sikres så tidligt som muligt.

Ifølge Rasmus Falkenberg, stifter af Upcycling Forum, har en tidlig inddragelse og afklaring af roller, ansvar og forventninger nemlig en positiv effekt på nå godt i mål med projektet.

Nedrivningsmaterialer danner rammerne for ny efterskole

Ét af de projekter, som har arbejdet med tilgangen “materialer før blyant”, er Himmerlands Ungdomsskole. 

Her har Upcycling Forum i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og STREG Arkitekter været rundt i lokalområdet og set på kommende renoveringer og nedrivninger.

I samarbejde med Upcycling Forum arbejder Himmerland Kommune med at renovere Himmerlands Ungdomsskole af genanvendelige byggematerialer. Credit Upcycling Forum.

Arbejdet gik ud på at kortlægge materialer, som har været afgørende for formgivning og udtryk i idéudviklingen af byggeriet – bl.a. en stålkonstruktion, stålplader, tegl og tømmer.

Byggeriet er et spændende og visionært projekt, som Vesthimmerlands Kommune og efterskolens nuværende elever har taget meget åbent og positivt imod.

Projektet kræver nye processer og nye metoder. Til gengæld giver det store CO2-gevinster og tilfører noget sjæl og lokal storytelling til huset.

Nyt genbrugscenter består af 65% genbrug

Et andet visionært projekt, der har haft stort fokus på cirkulær materialeanvendelse og CO2 reduktion, er genbrugscentret Stablen i Horsens. 

Genbrugscentret er udviklet af Upcycling Forum i tæt samarbejde med Horsens Kommune, Arkitema og COWI.

Centret blev udviklet ud fra bygherres ambitiøse målsætning om, at hele 65 % af materialerne skulle være genbrug, genanvendelse eller upcycling.

Det ambitiøse mål blev opnået via følgende tiltag:

  • kortlægning af materialer fra nedrivninger i kommunen
  • oprettelse af indsamlingsstationer til materialer fra lokale borgere
  • sourcing af specifikke materialer i Upcycling Forums netværk
    tidlig prioritering af materialeindsamling til stabilisering og konstruktioner med stort impact
    udvikling af upcycling løsninger.

At arbejde med restmaterialer er en stor udfordring, der i mange henseender vender udviklings- og byggeprocessen på hovedet.

Det kræver ændrede vaner og arbejdsgange, risikovillighed og omstillingsparathed, og Upcycling Forums mål er at hjælpe vores medlemmer godt på vej.

Vi opfordrer virksomhederne til at komme i gang med at skabe upcycling projekter så hurtigt som muligt.

Gennem upcycling projekter kan man gøre sig værdifulde erfaringer, som kan udmønte sig i cirkulære løsninger.

Ved at blive bedre til upcycling, genanvendelse og recirkulering af materialer, kan man reducere CO2-udledningen, hvilket både giver store miljømæssige og økonomiske gevinster.

Vi kigger ind i en fremtid, hvor bæredygtighed for alvor skal tænkes ind i byggebranchen.

Med tiden bliver det forhåbentlig normen at forvandle byggeaffald til værdifulde ressourcer – og dermed også mindre risikabelt at bygge på den måde.

Om Upcycling Forum

Upcycling Forum blev etableret i 2019 af Rasmus Falkenberg og har adresse i Aarhus C.

Upcycling Forum arbejder for at skabe et samlet overblik over bygge- og anlægsaffald og i fællesskab med deres medlemmer udvikle upcycling projekter der reducerer affaldsmængder og CO2-udledning.

Over 300 virksomheder er medlem af Upcycling Forum og benytter sig af virksomhedens digitale platform, der samler produktionsvirksomheder, kreative virksomheder og bygherrer, for at give maksimal værdi af uudnyttede ressourcer.