Foto: Energiforum Danmark 

Varme i overskud

af: Dorte Nørregaard Larsen, sekretariatsleder, Energiforum Danmark


Med de store datacentres indtog i Danmark er der lagt op til et opgør med reglerne for afgift på overskudsvarme. Mange danske virksomheder vil nemlig også gerne slippe for afgiften, lige som de nye børn i klassen tilsyneladende får lov til.

Mange virksomheder vil gerne forære overskudsvarmen fra produktion eller køling gratis væk. Internt i virksomhederne er der også masser af måder at anvende overskudsvarmen på. Men med de nuværende afgifter er det desværre en bedre forretning for virksomhederne at lukke varmen ud af skorstenen.

Imidlertid har Facebook på baggrund af en afgørelse fra Skatteankenævnet fået lov til at levere overskudsvarme afgiftsfrit til fjernvarmenettet fra datacentret, de opfører i Tietgenbyen i Odense.

Det er nærliggende at spørge, hvorfor vi ikke alle sammen må varme os afgiftsfrit på overskudsvarmen?

Det har mange etablerede virksomheder i Danmark ønsket i årevis.

For eksempel har Coops 800 butikker inden for fjernvarmeforsyningsområdet mulighed for at levere overskudsvarmen fra køleanlæggene til fjernvarmeværkerne. Men et salg af overskudsvarme er uinteressant på grund af investeringsbehov, øget administration og ringe rammevilkår, som belaster økonomien.

Samtidig har Coop tidligere i år peget på, at kædens 400 butikker uden for fjernvarmenettet kan udfase deres olie- og gasfyr og elektrificere butikkernes varmebehov blot ved at tilpasse de eksisterende anlæg, men at man bremses af afgifts- og skattemæssige forhold.

Hvem betaler regningen?

Det er på mange måder positivt, at store virksomheder placerer deres datacentre i Danmark – de bør ligge her med tanke på vores høje forsyningssikkerhed og ikke mindst grønne elproduktion. Men hvad forventer Facebook, Google og Apple mon at få ud af at forære overskudsvarmen væk? Er det alene virksomhedsprofilerne, der skal poleres?

Vi skal huske på, at datacentrenes tilstedeværelse i Danmark ikke er uden omkostninger. Energinet har regnet ud, at de i løbet af fem år kommer til at bruge, hvad der svarer til en forøgelse på ti procent af det nuværende elforbrug. Hertil skal der også sættes skub i udbygningen af vindmøller, hvis de visionære virksomhedslederes udmeldinger om datacentre forsynet udelukkende med strøm fra vindmøller skal imødekommes.

Nok har vi meget el og ser gerne, at virksomhederne slår sig ned her i landet. Men hvem skal betale for de forskellige omkostninger? Er det virksomhederne, der deler ud af energien, fjernvarmeselskaberne selv, deres forbrugere eller de øvrige skatteydere?

Hvorvidt Energiministeren vil ændre reglerne for andre, må vi vente på den næste Energiaftale for at se. Uanset hvad betyder afgørelsen fra Skatteankenævnet, at afgiftsfri overskudsvarme fra store virksomheder fremover bør være formssag.

Afgiftssystemet er tydeligvis forældet og bør ændres, så det er ens for alle virksomheder, uanset størrelse og nationalitet.