Det er første gang, det internationale bynetværk C40's standart for klimaplanlægning bliver brugt i den her skala, og dermed er landets kommuner med til at skrive verdenshistorie i klimakampen. Credit: Claus Bjørn Larsen 

Ambitiøst klimaprojekt udrulles til hele landet

af: Andreas Ebbesen Jensen

I et helt nyt klimapartnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner inviteres samtlige af landets kommuner til at blive en del af klimaprojektet DK2020. Helsingør Kommune har været med som pilotkommune siden DK2020-projektets begyndelse, og knokler lige nu med at iværksætte tiltag, som skal gøre kommunen fuldstændig fossilfri i 2045.En ny bevilling på 45 millioner kroner fra Realdania, KL og landets fem regioner har gjort det muligt at invitere alle landets kommuner med i DK2020-projektet fra efteråret 2020 under titlen 'DK2020 -klimaplaner for hele Danmark'.

Partnerskabet skal sætte turbo på kommunerne og regionernes arbejde med at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket, så det lever op til Parisaftalens målsætning om en maksimal, global temperaturstigning på 1,5 grader i 2100.

20 såkaldte pilotkommuner har allerede meldt sig ind under DK2020-projektet og er i gang med at udarbejde lokale planer, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050.

De internationale standarter fra C40 er i pilotprojektet blevet tilpasset dansk kontekst, og nu inviteres de øvrige 77 kommuner i Danmark altså med i den nye fælles indsats ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’.

De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet allerede i 2019 og er ved at lægge sidste hånd på klimaplaner, der lever op til Parisaftalen: DK2020-kommunerne markeret med grøn (Roskilde, Sønderborg og Samsø Kommune) på kortet har allerede fået deres klimaplaner godkendt af C40 og CONCITO.

Et stykke verdenshistorie

Det bliver KL’s fem Kommune Kontakt Råd (KKR) og regionerne, der samarbejder om at organisere opgaven med at rådgive de nye kommuner i ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner.

”For at nå i mål med den ambitiøse klimamålsætning skal vi arbejde tæt sammen og lære af hinanden. Regionerne er med i DK2020, fordi vi kan bidrage med unik viden, og fordi vi de sidste 12 år har arbejdet tæt sammen med kommunerne om at løse regionale og lokale udfordringer. I regionerne tror vi på, at vi i fællesskab og ved at bruge hinandens styrker kan gøre en forskel lokalt og regionalt. På den måde kan vi bidrage til at nå Paris-aftalen og Folketingets målsætninger på klimaområdet,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

I Realdania ser adm. direktør, Jesper Nygård, frem til at følge kommunernes arbejde og bringe al den værdifulde viden, de danske kommuner genererer, videre ind i det globale arbejde i C40.

“Det er intet mindre end et stykke verdenshistorie, at samtlige kommuner nu får mulighed for at udvikle klimaplaner, der lever op til målet i Parisaftalen, og det kommer uden tvivl til at sætte markante og positive aftryk i arbejdet med at nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser,” siger Jesper Nygård.

Han bakkes op af klimaminister Dan Jørgensen, som udtaler følgende om udbredelsen af DK2020 til alle kommuner i landet:   

“Det er helt afgørende for 70 pct.-målsætningen, at den bliver forankret lokalt i regioner og kommuner – ikke mindst for at styrke den folkelige opbakning. Derfor er det virkelig positivt, at DK2020-initiativet nu rulles ud til samtlige kommuner og regioner, hvor man lokalt kan tilrettelægge ambitiøse klimaplaner, der spiller sammen med det nationale niveau”.

Helsingør Kommune er godt i gang

DK2020-kommunerne skal hver især udvikle en ambitiøs lokal klimaplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.

Hos Helsingør Kommune, der er blandt de oprindelige 20 pilotkommuner i DK2020-projektet, er man tæt på at få endelig godkendelse af sin DK2020 klimaplan.

Udkastet til kommunens DK2020 plan blev godkendt af By, Plan og Miljøudvalget den 9. november 2020. Den 30. november skal Byrådet godkende planen og derefter skal C40 sætte flueben ud for klimaplanen, som allerede er blevet forhåndsvurderet af den grønne tænketank CONCITO.

Når alt det kommer på plads bliver Helsingør den blot fjerde kommune efter Roskilde, Sønderborg og Samsø Kommune, som får godkendt deres klimaplan. Men arbejdet med at udarbejde en klimaplan begyndte faktisk allerede før DK2020-projektet. Det fortæller Gitte Larsen, der er Chefkonsulent i Helsingør Kommunes Klimasekretariat.

“Da vi meldte os til at være pilotkommune på DK2020 var arbejdet med vores klimabæredygtighedsplan allerede begyndt. Så benarbejdet var allerede i gang. Vi fik vedtaget en klimabæredygtighedsplan i december 2019, og efterfølgende har vi gennemgået hele planen med DK2020-briller på for at sikre os, at den kan godkendes ud fra DK2020’s kriterier”, fortæller hun.

Ambitionerne for Helsingør Kommunes nye klimaplan er store. I 2030 skal hver af kommunens 62.695 indbyggere i gennemsnit udlede 1,7 tons CO2. I 2019 lå det tal på 3,2, og i 2008 lå det på 6,8. Og i følge Gitte Larsen er Helsingør Kommune godt i gang med at nærme sig målet.

“Vi er godt på vej, men der er ingen tvivl om, at reduktionen af de sidste tons også bliver de sværeste. Det kan godt komme til at gøre ondt at komme ned på 1,7 ton”, siger hun og tilføjer, at den endelige målsætning er at være fuldstændig fossilfri i 2045.

Boligforeninger får tilbudt hjælp

For at få de sidste par tons CO2-udledning barberet væk, har Helsingør Kommune igangsat en række initiativer.

Kommunen har bl.a. afsat en årlig pulje på 3,2 millioner kroner, som på forskellig vis skal give en økonomisk saltvandsindsprøjtning til forskellige projekter, som skal nedsænke energiforbruget.

Et af disse projekter heder ‘Klimapakke til boligforeninger’, hvor Helsingør Kommune i samarbejde med Energitjenesten går i dialog med boligforeningerne i kommunen om hjælp til løsninger, der kan fordre en mere energivenlig drift.

“Vi tilbyder også borgerne et energitjek af deres bolig, hvor vi betaler størstedelen af omkostningen. Der kommer en ny runde til efteråret, hvor vi fokuserer på de boliger, der har de dårligste energimærker”, fortæller Gitte Larsen.

Næste store skridt mod en fossilfri Helsingør Kommune i 2045 bliver en revidering af kommunens klimatilpasningsplanen i 2021, så den også kan DK2020 godkendes.

Og når DK2020 projektet engang er færdigt, vil kommunen fortsætte det gode arbejde, fortæller Gitte Larsen:

“Tanken er, at alle pilotkommunerne skal arbejde videre sammen og inspirere hinanden efter projektets udløb, og det er jeg da ikke i tvivl om, at vi også kommer til”, siger hun.

 

Fristen for at melde sig til DK2020 udløb den 21. oktober 2020. Hvor mange nye kommuner, der har sluttet sig til de øvrige 20 kommuner, er endnu ikke offentliggjort. Der åbnes op for en ny ansøgningsrunde til DK2020-projektet i 2021.

 

De 11 delmål for Helsingør Kommunes klimabæredygtighedsplan


Energibesparelse:

At energiforbruget i alle eksisterende bygninger samlet er reduceret med mindst 10% i 2030 i forhold til 2019


Bæredygtig fjernvarme

At fjernvarmeproduktionen er 100% omlagt til vedvarende energi.

Konvertering af olie- og gasfyr til fjernvarme eller vedvarende energi.

At 90% af den samlede boligmasse er opvarmet med fossilfri varmekilder i 2030.


Bæredygtig transport

At 20% af alle personbiler er el-, plugin-hybrid- eller brintbiler i 2030.


Lokal el-produktion med VE og kompenserende tiltag

At en strategisk plan for solcelleudbygning på tage og ubebyggede arealer godkendes af kommunen.


Klimatilpasning og biodiversitet

At kommunen er godt forberedt på virkninger af klimaforandringerne ved at indarbejde klimatilpasning i den kommunale planlægning.


Affaldshåndtering og genbrug

At Helsingør Kommune når EU's 2035 mål for kildesortering og genanvendelse inden 2030.


Uddannelse, undervisning og adfærd

At voksne, unge og skolebørn lærer om klima og bæredygtighed og deltager aktivt i klimaindsatsen.


Kommunale bygninger

At kommunens bygninger løbende energioptimeres, i henhold til en fastlagt plan.


Indkøbspolitik

At mindst 70% af alle energiforbrugende produkter indkøbes i overensstemmelse med Energistyrelsens indkøbsvejledning.


Kommunens egen transport

At mindst 50% af bilparken er baseret på el- eller brint i 2030.

 

Kilde: Helsingør Kommune.

Om DK2020

  • Målet med DK2020 er at hjælpe de udvalgte danske kommuner med at igangsætte klimaplanlægning med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning inspireret af det globale C40 program Deadline2020.

  • Efter at have udgivet Deadline2020 Rapporten har C40 udarbejdet en global standard for, hvordan C40’s 94 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens 1,5°C målsætning.

  • Kommunernes klimaplaner vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden. Planerne skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

  • På nuværende tidspunkt er omkring 50 storbyer i alle dele af verden i gang med at udvikle Paris-kompatible klimaplaner i samarbejde med C40.

  • Til dato har 8 byer udarbejdet klimaplaner: København, New York, London, Paris, Barcelona, Melbourne, Oslo og Stockholm.

  • DK2020 er finansieret af Realdania med 5 mio. kr.

 

Kilde: Realdania