Fotokredit: Colourbox 

Lavere temperaturer sætter fut under den grønne omstilling i Albertslund Kommune

af: Andreas Ebbesen Jensen

I 2026 skal alle boliger i Albertslund Kommune have sænket temperaturerne på det vand, de modtager til opvarmning, til 60 grader. Konverteringen er et vigtigt led i kommunens mål om en mere bæredygtig og endnu grønnere varmeforsyning.


Det lyder umiddelbart som en selvmodsigelse. Men kold fjernvarme kan meget vel blive en selvfølge om få år. I takt med at nye byggemetoder gør det muligt at varme boliger op med mindre energi, går tendensen på fjernvarmeområdet mod lavere fremløbstemperaturer.

I Albertslund Kommune er arbejdet med at sænke fremløbstemperaturerne allerede i gang. Det sker som led i en større satsning på at forberede fjernvarmenettet til fremtidens klimavenlige varmekilder som fx. store varmepumper, geotermi fra undergrunden, solvarme og overskudsvarme fra erhverv.

“Efter planen vil vi i 2026 sænke temperaturen på det vand, boligejerne modtager til opvarmning, fra 70 grader til 60 grader. Ved at sænke den garanterede minimumstemperatur, sparer vi store mængder energi, når vi sender vandet gennem rørene ud til boligerne. Samtidig udnytter vi energien i fjernvarmen mere effektivt. På den måde kan vi bidrage til en mere bæredygtig og endnu grønnere varmeforsyning”, siger Niels Hansen, seniorkonsulent hos Albertslund Forsyning.

Forventningen er, at konverteringen til lavere fremløbstemperaturer vil give årlige besparelser i kommunen på ca. 10 millioner kroner. Besparelser, som bliver sendt tilbage til forbrugerne.

Kortet viser, hvor langt de forskellige boligområder i Albertslund er kommet med implementeringen af en fremløbstemperatur på 60 grader. Credit: Albertslund Forsyning.

Parcelhusejere giver størst udfordring

De nye initiativer sker som en del af Albertslund Kommunes aktiviteter for at nå målsætningen om, at varmen i år 2025 skal være 100 % CO2-neutral.

Kommunen vil opnå både energisparemål og lavtemperaturparathed i samme indsats. Projektet repræsenterer ”4. generations fjernvarme”, hvor man kombinerer lavtemperaturfjernvarme med overskudsvarme, vedvarende energikilder etc.

Når det varme vand ikke længere er så varmt som før, skal husets energiforhold tilpasses, så boligejerne i fremtiden har brug for mindre energi til at holde den rigtige temperatur og samtidig opleve et behageligt indeklima.

Siden 2018 har Albertslund Forsyning udskiftet 16.000 gamle vand- og fjernvarmemålere med nye, digitale målere, der automatisk aflæser forbruget. Credit: Niels Hansen


“Hvis man allerede løbende har isoleret eller på andre måder energiforbedret sit hus, bliver det ikke noget problem at holde varmen med den lavere vandtemperatur”, fortæller Niels Hansen.

De største udfordringer opstår i forbindelse med ældre parcelhuse, der blev bygget i 1960’erne og 1970’erne. Derfor har Albertslund Forsyning iværksat et nyt projekt, som skal kortlægge, hvilke løsninger der skal til for at disse boliger ikke lider under de lavere fremløbstemperaturer.

Området indeholder omkring 100 parcelhuse. Forventningen er, at forsyningen kommer til at forløbe som den plejer, men med de nye timeaflæste målere kan Albertslund Forsyning følge udviklingen tæt, og give målrettet rådgivning i tilfælde af problemer.

“Som led i det såkaldte REWARDHeat-projekt tester vi en ny shunt leveret af Grundfos, hvor vi gradvis vil sænke temperaturen i et parcelhusområde fra 1960’erne. Vi vil blive klogere på, hvor langt ned vi kan gå i temperatur og hvordan vi kan afhjælpe problemer for de enkelte boligejere. Måske kan de ikke klare sig med lavtemperatur hele året, men hvor mange dage kan de det? Det skal projektet kortlægge. En af de løsninger, vi arbejder på, er at installere elpatroner til de kolde dage, mens resten af området kører med lavtemperatur”, forklarer Niels Hansen.

Erfaringerne fra denne shunt vil blive gjort tilgængelige på Albertslund Forsynings hjemmeside 60grader.albertslund.dk, samtidig med at teknologien er en del af et større EU-projekt.

For de uindviede er en shunt en ventil, der mixer varmt og koldt vand. Hvis man forestiller sig hele fjernvarmenettet som et træ, gør shunt’en det muligt at sænke temperaturen i specifikke områder – som en gren, der vokser ud af træet.

Private boligejere får hjælpende hånd

For at sikre at kommende bygningsrenoveringer er tilpasset lavtemperaturfjernvarmen og ikke skal laves om senere, vil Albertslund Forsyning lave en informationskampagne rettet mod både borgere og håndværkere.

Udover at informere om at fremløbstemperatur sænkes til 60°C 1. januar 2026 vil informationskampagnen lægge vægt på de mange fordele, som Albertslund kan tilbyde. Herunder fordelene ved at være på forkant med smart-grid og energirenovering, samt at en renoveret og velfungerende by kan højne boligpriserne – ligesom et dynamisk, grønt erhvervsliv kan tiltrække nye virksomheder og fastholde gamle.

“Vores største opgave lige nu er at finde nogle tiltag og løsninger, som gør det lettere for alle i Albertslund Kommune at renovere deres boliger. Et alment boligselskab eller en andelsboligforening råder over et fælles budget og kan derigennem lade fællesskabet stå for at være bygherre og planlægger. Men er du privat boligejer står du alene med udgifterne til de renoveringer, som måske er nødvendige at få gennemført med introduktionen af lavtemperatursystemer. Du kan jo sagtens have en blok med seks rækkehuse med seks vidt forskellige økonomier”, siger Niels Hansen.

Renovering af parcelhuse, som har et halvt århundrede på bagen, kan altså godt blive en dyr omgang på adskillige hundrede tusinder kroner. Derfor er det også vigtigt at få kommunikeret ud, hvilke gevinster en sådan renovering fører med sig, slår Niels Hansen fast.

“Et godt isoleret hus er bedre at bo i. Og en energirenovering er en fornuftig investering: Dit hus bliver mere værd, når det er tilpasset fremtidens grønne varme”, siger han.

Boligejere kan leje varmeanlæg

For de boligejere, som ikke har råd til at kaste 40.000 kroner efter et helt nyt varmeanlæg fx., har Albertslund Kommune indført en ordning, der gør det muligt at leje et varmeanlæg for 2000 kroner om måneden.

Det er sådanne tiltag, som skal bane vejen for, at lavtemperatursystemerne bliver udbredt til alle boliger inden udgangen af 2025. Og generelt tilskynder Niels Hansen indbyggerne i Albertslund Kommune om at gribe ud efter knoglen og give Albertslund Forsyning et kald, hvis de vil have rådgivning til renovering af deres bolig.

“Vi ved godt, at det er svært for lægfolk at tage sig af de her ting. Varme er kun noget, man tænker på, når det ikke fungerer længere. Derfor har vi også ansat rådgivere, som kan rådgive omkring, hvilken energirenovering, der skal til for at boligen bliver klar til temperatursænkningen”, siger han.