Der er store potentialer i databaseret energiledelse. Det støtter Energistyrelsen med tilskud i 10 kommuner. Foto: Colourbox 

Datadrevet energiledelse skal drive den grønne omstilling i Aarhus og Viborg

af: Ida Marie Nielsen, Dansk Energi Management

Energistyrelsen støtter 12 projekter, der fremmer energieffektiviteten i kommuner og regioner over hele Danmark. Et af projekterne er IDEVA - Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg og Aarhus – der ved hjælp af en systematisk model- og databaseret energiledelse skal identificere og mindske energiforbruget i Aarhus og Viborg.


Aarhus og Viborg Kommune er forskellige fra hinanden i type, størrelse og erfaring med energiledelsesarbejde. Men har begge et uudnyttet potentiale inden for databaseret energiledelse.

Det vurderer Energistyrelsen, som netop har bevilliget begge kommuner 793.491 kroner fra en ny tilskudsordning, der skal fremme datadrevet energiledelse.

Projektet med at implementere datadrevet energiledelse i Aarhus og Viborg kommune går under navnet IDEVA – Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg og Aarhus. IDEVA’s overordnede mål er at realisere energibesparelsespotentialet i kommunale ejendomme med innovativ udnyttelse af eksisterende data for at få endnu mere ud af de mange energidata og dermed opnå større besparelser.

Om IDEVA-projektet
IDEVA har ud af de 9,4 millioner fået et tilskud på 793.491 kr. fra Energistyrelsen under indsatsen ”Databaseret energiledelse i kommuner og regioner”. Projektet blev opstartet i januar 2019 og løber til og med juni 2020.

Energiledelse med globalt udsyn

IDEVA skal anvende databaseret energiledelse til at lokalisere, hvor, hvornår og hvordan energien i bygningerne bruges, og derved sikre et bedre driftsresultat og en mindskning af energiforbruget. Det forklarer Kirsten Mariager, der er projektleder på IDEVA

- Energiledelsesarbejdet med IDEVA består i at gøre implementeringen af databaseret energiledelse gennemsigtigt og mere overskueligt. Det gør vi ved at skabe et overblik over eksisterende data, rådgive i, hvordan man optimerer udnyttelsen af disse data, og komme med strukturerede procedurer for, hvordan man løbende evaluerer på resultaterne, siger hun.

Kirsten Mariager er også markedsansvarlig for Bæredygtighed og Energiledelse hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Dansk Energi Management (DEM). De indgår som privat partner i projektet og fungerer som bindeled mellem de to kommuner og udvikler paradigmer iht. ISO 50001-certificeringen og behandler den indsamlede data.

IDEVA-projektets energivenlige formål understøtter kommunernes politiske arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Som en del af projektet bliver relevante Verdensmål og indikatorer identificeret og gjort målbare, så projektets påvirkning kan synliggøres og kommunikeres gennem de velkendte mål.

Grafik: IDEVA. For at sikre at projektets målsætning nås, etableres og implementeres databaserede energiledelse iht. Plan-Do-Check-Act metodikken, som foreskrevet i Energiledelsesstandarden ISO 50001. Derved dannes fundamentet for sikring af projektets bæredygtighed for efterfølgende forankring og optimal vidensdeling parterne imellem.

Aarhus Kommune er med sine ca. 340.00 indbyggere den største kommune i projektet. De er samtidig kommunen, der er længst med etablering af energiledelse. Dermed vil de fungere som ”vidensdatabase” for projektets anden kommune Viborg Kommune.

Aarhus Kommune vil forsætte med at implementere databaseret energiledelse med fokus på aktiv udnyttelse af data som analyseredskab. Målsætningen er at sætte fokus på benchmarking af bygninger og anvendelse af adfærdsregulerende tiltag med henblik på at skabe højnet fokus på omkostninger til energiforbrug. For at begrænse omfanget i forbindelse med projektet vil der i Aarhus Kommune arbejdes målrettet med ni udvalgte bygninger, hvor der implementeres energiledelse i et højere tempo end i resten af kommunen.

Viborg Kommune er med sine knap 100.000 indbyggere en mellemstor kommune, der har en betydelig kommunal bygningsmasse. Kommunen er netop i gang med at udarbejde en ny Klima- og Miljøstrategi med fokus på lokale, såvel som nationale prioriteringer og mål indenfor energi og bæredygtighed. Projektet vil understøtte kommunens nuværende arbejde hen imod en mere ”grøn retning”.

Viborg Kommune har som overordnet målsætning, at projektet baner vejen for indførelse af databaseret energiledelse i hele kommunens bygningsmasse. Disse erfaringer og resultater vil efterfølgende indgå i kommunens arbejde med udvikling af den nye Klima- og Miljøstrategi.