Forsvaret har taget en beslutning om at indføre energiledelse, som skal sikre, at energiforbruget reduceres med en femtedel de næste to år. Foto: Colourbox 

Energiledelse skal gøre Forsvaret 20 procent grønnere inden 2020

af: Ida Marie Nielsen, Dansk Energi Management

Forsvarets beslutning om at indføre energiledelse vil bære frugt langt ud i fremtiden, siger Kirsten Mariager. Hun er leder på energiledelsesprojektet, som skal hjælpe Forsvaret med at reducere energiforbruget med en femtedel de næste to år.


Som et led i deres miljø- og energistrategi har Forsvarsministeriet besluttet at implementere energi- og miljøledelse i deres myndighedsområde inden udgangen af 2020. Målet at reducere energiforbruget med minimum 20 % i den 4-årige periode, projektet strækker sig over.

Det er Dansk Energi Management, der assisterer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med implementering af energiledelse i hele organisationen og på tværs af etablissementer.

Implementeringen sker efter den internationale standard for Energiledelse ISO 50001, som er certificerbar og integreret i det eksisterende ISO 14001 miljøledelsessystem.

Og projektet viser allerede tydeligt et stort besparelsespotentiale – ikke kun på energiforbruget, men også som resultat af at rydde op i data og styrke organisationens fokus på energioptimeret drift.

Det forklarer Kirsten Mariager, Markedsansvarlig for Bæredygtighed og Energiledelse ved DEM og leder på projektet.

- Der er blevet opstartet en lang række interne tiltag, og Forsvaret har fået et langt bedre overblik over deres energidata og forbrug. Desuden er energiledelsesorganisationen styrket, og det er synliggjort, hvem der skal gøre hvad i forbindelse med energioptimeringsprocessen. Der er ingen tvivl om, at Forsvarets beslutning om at indføre energiledelse vil bære frugt langt ud i fremtiden, siger hun.

Kompleks organisation kræver stort arbejde

Forsvarets størrelse og format med 19.500 ansatte og 6500 forskellige bygninger fordelt på 70 forskellige lokationer i Danmark gør energiledelsesarbejdet til et af de mest omfattende og komplekse i Danmark. Og DEM har løbende skullet tage en lang række politiske- og sikkerhedsmæssige hensyn i implementeringen af energiledelsen i Forsvaret.

I projektets indledende fase har der været stort fokus på først og fremmest at få identificeret og struktureret den store datamængde, der eksisterer i Forsvaret.

Det er blandt andet gjort ved at udarbejde en organisatorisk handleplan og dernæst fastlægge indikatorer til overvågning og målinger af bygningernes energipræstation samt en omfattende analyse af energi- og vandforbrugets miljøpåvirkninger og økonomiske konsekvenser.

På den måde sikrer energiledelsen, at energiforbruget ikke kun identificeres, men også optimeres, så energien i Forsvarets mange bygninger kun bruges, når der er behov for det.

For at gøre dataindsamlingen og opfølgningen mere effektiv og håndgribelig har DEM bl.a. også implementeret en lang række digitale værktøjer og instruksark til energirigtig trit og vedligehold. På den måde opnår Forsvaret en kortlægning over tilgængelig data og præcise tal på det samlede energiforbrug.

Undervisning og workshop skal styrke energiledelsen

Energiledelse er dog langt mere end handleplaner og værktøjer.  For at den grønne omstilling for alvor skal bide sig fast i Forsvaret, har DEM implementeret en overordnet energipolitik, som skal hjælpe med at forbedre og vedligeholde energipræstationen i fremtiden. Energipolitikken i Forsvaret er understøttet af en lang række energimål, som jævnligt måles og rapporteres.

Desuden er det også vigtigt, at der bliver skabt større bevidsthed om energiledelse blandt relevante medarbejdere. Derfor har DEM også faciliteret intern undervisning og workshops for energi- og miljøledelsesteamet i Forsvaret.

Det har alt sammen medvirket til, at der er kommet mere fokus på vigtigheden af energiledelse og besparelser på flere niveauer i organisationen.

Fakta om Dansk Energi Management (DEM)

Dansk Energi Management (DEM) er en rådgivende ingeniørvirksomhed med flere energiledelsesprojekter inden for det private og offentlige i porteføljen. Derudover udfører DEM rådgivning indenfor energirenovering, bæredygtigt byggeri og byudvikling, bygherrerådgivning og FN’s Verdensmål. DEM har indarbejdet FN’s bæredygtige udviklingsmål i hele sin forretning og hjælper også virksomheder, organisationer og kommuner i ind- og udland med at implementere FN’s Verdensmål.

Dansk Energi Management (DEM), hjemmeside: https://www.dem.dk/