Foto: Julie Malmstrøm 

Leder - Omstilling nu!

af: Lars Thygesen, formand for Energiforum Danmark


For nyligt offentliggjorde Energistyrelsen, at Danmarks samlede energiforbrug og den deraf afledte CO2-udledning er steget i 2018 ift. 2017.

Læs det lige igen: Danmarks samlede udledning af CO2 fra energiforbrug steg i 2018.

Det er meget langt fra de reduktioner, som er nødvendige for, at vi kan overholde internationale målsætninger og vores forpligtelser.

Der er ellers flere ting at glæde sig over. Energiforbruget har generelt været faldende i en lang årrække, og andelen af VE-energi i nettet er konstant stigende. Men denne nye udvikling er alarmerende. Læs mere om udviklingen her. 

Stigningen står i skarp kontrast til oplevelserne på Energiforum 2019 – Energiforum Danmarks årskonference. Mere end 300 deltagere brugte to dage i starten af marts på et lade sig inspirere, videreuddanne sig og vidensdele. Det store engagement blandt deltagerne, som spændte fra politikere, beslutningstagere og eksperter til unge under uddannelse, viste en tydelig vej frem: Energiforbruget i bygninger, som udgør 40% af Danmarks samlede energiforbrug, skal reduceres og omstilles til grønnere energiformer – og det skal ske nu.

Konferencen var fyldt med eksempler på succesfulde projekter, spændende produkter, nye metoder og ikke mindst en kæmpestor lyst til at tage del i den fælles mission: at reducere CO2-udledningen fra den danske bygningsmasse.

Metoderne og løsningerne er allerede kendte. Vi kender vejen, og hvis man bedømmer ud fra den folkelige stemning, så er opbakningen stor.

Danmark er et lille land – og i de globale regnestykker udgør vi kun en brøkdel. Men vores indsats skal ikke måles i det samlede resultat. Hertil er vi for ubetydelige i antal.

Danmark skal i stedet vise en vej frem. Vi skal vise, at en høj levestandard og velstand kan ske uden at gå på kompromis med bæredygtighed og uden omkostninger for miljø og klima.

Et folketingsvalg venter rundt om hjørnet. Der er blevet varmet op længe. Mange taler om, at denne gang bliver det med klimaet og den nødvendige omstilling, som et centralt emne. Jeg håber det. Hvis den grønne omstilling for alvor skal i gang, så skal det ske på baggrund af en landspolitisk rammesætning.

Politikerne kan blandt andet hente inspiration fra denne korte film fra Energiforum 2019. 

Oplev Energiforum 2019 gennem videoen her