Mere klimaforskning, udbygning af vedvarende energi og mindre landbrug er nogle af de ting, politikerne vil indføre frem mod 2050. Foto: Anders Hviid 

Klimaordfører: Sådan bliver Danmark fossilfri inden 2050

af: Soffi Gantzhorn Hildebrand, studentermedhjælper, Energiforum Danmark

Folketingsvalget venter lige rundt om hjørnet, og det betyder, at der kan komme nye boller på suppen i forhold til fremtidens energi- og klimapolitik. Energiforum Danmark har derfor spurgt Folketingets klimaordførere om, hvordan de forskellige partier vil gøre Danmark fri af fossile brændsler inden 2050.


Foto: Steen Brogaard

Carsten Bach fra Liberal Alliance (LA)

Hvad er de største barrierer for, at Danmark kan blive fossilfri i 2050?

-  Den største barriere er manglen på ny teknologi.

Målet for 2050 er både klart og ambitiøst, men hvilke initiativer forslår I på den korte bane (2030), for at sikre at Danmark kommer billigt og effektivt i mål?

- Liberal Alliance foreslår at øge bevillingerne til klimaforskning markant, svarende til 0,2 % af Danmarks BNP. Yderligere skal energiafgifterne sænkes til EU’s minimumsniveau og Energispareindsatsen skal øges.

Når Energiselskabernes Energispareindsats stopper ved udgangen af 2020, hvordan vil I sikre, at der fortsat energieffektiviseres og energirenoveres i det omfang, der er nødvendigt?

- Vi vil sikre energieffektiviseringer og -renoveringer gennem en markedsbaseret udbudspulje, som er skitseret i Energiaftalen fra 2018.

Foto: Steen Brogaard

Thomas Danielsen fra Venstre (V)

Hvad er de største barrierer for, at Danmark kan blive fossilfri i 2050?

- En manglende politisk vilje, er den største barriere for, at Danmark kan blive fossilfri i 2050. Er den til stede, er det muligt at komme i mål.

Målet for 2050 er både klart og ambitiøst, men hvilke initiativer forslår I på den korte bane (2030), for at sikre at Danmark kommer billigt og effektivt i mål?

- Vi foreslår regeringens klimaudspil allerede nu, altså 12 år før, at vi skal være i mål. Med regeringens klimaudspil kommer vi i mål i 2030, men vi har dertil også sagt, at vi skal mere end bare i mål.

Når Energiselskabernes Energispareindsats stopper ved udgangen af 2020, hvordan vil I sikre, at der fortsat energieffektiviseres og energirenoveres i det omfang, der er nødvendigt?

- Gennem lovgivning, tilskudsordninger og politiske krav sikrer vi, at der fortsat energieffektiviseres og energirenoveres i det nødvendige omfang.

Foto: Steen Brogaard

Rasmus Nordqvist fra Alternativet (ALT)

Hvad er de største barrierer for, at Danmark kan blive fossilfri i 2050?

- Der er absolut ingen tekniske barrierer, men 2050 er tværtimod alt for sent. Danmark skal være fossilfri i 2035 og den eneste barriere for dette er politisk nøl. Det er teknologisk og økonomisk muligt – barrieren består udelukkende i, at vi bliver ved med at udskyde omstillingen.

Målet for 2050 er både klart og ambitiøst, men hvilke initiativer forslår I på den korte bane (2030), for at sikre at Danmark kommer billigt og effektivt i mål?

- Vi forslår en udbygning ved 10 GW vedvarende energi fra nu til 2030. Der svarer til en stor havvindmøllepark om året. Mens vi opsætter dem, skal vi afvikle den fossile produktion i Nordsøen, lave ambitiøse energibesparelser, skrue ned for biomassen og indrette et afgiftssystem, der prissætter energikilderne i forhold til deres forurening.

Når Energiselskabernes Energispareindsats stopper ved udgangen af 2020, hvordan vil I sikre, at der fortsat energieffektiviseres og energirenoveres i det omfang, der er nødvendigt?

- Vi skal have ambitiøse sektormål for energibesparelser. Byggeriet skal energieffektiviseres med 40 procent i 2030, vi skal give erhvervslivet en række værktøjer til at spare på energien og klimabelastningen fra transport skal reduceres gennem elektrificering især.

Foto: Steen Brogaard

Ida Auken fra Radikale Venstre (RV)

Hvad er de største barrierer for, at Danmark kan blive fossilfri i 2050?

- Manglende politisk mod! Danmark har alle forudsætningerne for at blive fossilfri: En grøn industri. Gode vindforhold på lav havbund. Et landbrug der er ved at komme op i gear. Et lille, fladt land, som er perfekt til elbiler. Og vigtigst af alt: En befolkning, der er milevidt foran politikerne. Hvorfor skal de ansvarlige politikere så trække omstillingen i langdrag?

Målet for 2050 er både klart og ambitiøst, men hvilke initiativer forslår I på den korte bane (2030), for at sikre at Danmark kommer billigt og effektivt i mål?

- De lavthængende frugter findes indenfor landbruget. Hvorfor skal vi dyrke på de dårlige lavbundsjorde, som indeholder masser af kulstof? Hvis vi får taget dem ud af drift, vil det gavne omstillingen hvert år – både før og efter 2030. Samtidig skal vi have tre ekstra havvindmølleparker og sparke gang i elektrificeringen samt brændstoffer fra grøn el.

Når Energiselskabernes Energispareindsats stopper ved udgangen af 2020, hvordan vil I sikre, at der fortsat energieffektiviseres og energirenoveres i det omfang, der er nødvendigt?

- Energispareindsatsen er én af de sværeste nødder at knække. Vi skal bruge pengene der, hvor det faktisk giver mening. Alt for mange projekter ville være gennemført alligevel – med eller uden tilskud. Den næste Energispareordning skal sikre, at klimagevinster bliver indtænkt i eksisterende renoveringer. For eksempel når huse skrifter ejer, fordi det typisk er der, man bygger om og låner i banken alligevel.

Foto: Steen Brogaard

Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti (SF)

Hvad er de største barrierer for, at Danmark kan blive fossilfri i 2050?

- Den største barriere er de borgerlige partier, der ikke vil gøre det nødvendige, når det kommer til stykket. SF ønsker et CO2-neutralt Danmark i 2040. Problemet er manglende politisk vilje hos partier, der i dag udgør et flertal i Folketinget.

Målet for 2050 er både klart og ambitiøst, men hvilke initiativer forslår I på den korte bane (2030), for at sikre at Danmark kommer billigt og effektivt i mål?

- Benzin- og dieselbiler skal være dyrere; elbiler billigere; landbruget skal skære mindst 25 procent af deres udledning blandt andet ved at tage jord ud af drift; og vi skal have endnu mere vedvarende energi.

Når Energiselskabernes Energispareindsats stopper ved udgangen af 2020, hvordan vil I sikre, at der fortsat energieffektiviseres og energirenoveres i det omfang, der er nødvendigt?

- Der er brug for en ordning, der gør det let at energirenovere og billigt at finansiere udgiften. Virksomhederne skal have støtte til at elektrificere mest muligt af deres energiforbrug.

Foto: Steen Brogaard

Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti (KF)

Hvad er de største barrierer for, at Danmark kan blive fossilfri i 2050?

- Der er nok at tage af. Vi har været rigtig gode til at omstille energiproduktionen til vedvarende energi. Men vi skal også se på, hvordan vi bruger energien bedst muligt. Vi bliver nødt til at se på de ikke-kvotebelagte sektorer, som populært kaldes biler, bønder og boliger. For eksempel er der et stort potentiale i at energieffektivisere bygninger.

Målet for 2050 er både klart og ambitiøst, men hvilke initiativer forslår I på den korte bane (2030), for at sikre at Danmark kommer billigt og effektivt i mål?

- Transportsektoren er den største udleder i ikke-kvotesektoren. Regeringen har vedhæftet en række tiltag, der skal mindske transportens påvirkning af klimaet. Eksempelvis har vi øget skrotpræmien for gamle dieselbiler og opstrammet miljøzonerne i byerne. I den kommende periode skal vi tage de næste skridt. Konservative vil gerne invitere erhvervslivet og klimarådet med til en ligeværdig drøftelse af, hvordan vi bedst indfrier klimamålene i 2030.

Når Energiselskabernes Energispareindsats stopper ved udgangen af 2020, hvordan vil I sikre, at der fortsat energieffektiviseres og energirenoveres i det omfang, der er nødvendigt?

- Vi har fremlagt en konkret klimaplan, hvor vi vil invitere erhvervslivet og klimarådet til grønne trepartsforhandlinger. Her skal vi blive enige om forpligtende femårige delmål for reduktion i udledninger. Det gælder selvfølgelig også Energispareindsatsen. Vi skal have alle aktører med, hvis vi skal sikre den grønne omstilling.

 

Energiforum Danmark har kontaktet alle partier i Folketinget, men har kun modtaget svar fra de ovenstående klimaordførere.