Over 7 millioner kroner er givet i tilskud til energiledelsesprojekter af Energistyrelsen. Foto: Colourbox 

Ny tilskudsordning skal fremme datadrevet energiledelse i 10 kommuner og 2 regioner

af: Malene Aaby, fuldmægtig ved Energistyrelsen

I alt 10 kommuner og to regioner skal optimere deres energiforbrug gennem datadrevet energiledelse. Energistyrelsen har sat 7,6 millioner af til projektet, der løber frem til sommeren 2020.


Der er stort potentiale i at fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger ved at bruge data om bygninger og deres energiforbrug på en ny og mere smart måde.

Det vurderer Energistyrelsen, som i perioden 2016 til 2018 brugte 11,2 millioner kroner på bl.a. at analysere energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger ved at bruge data om bygninger og deres energiforbrug samt at yde tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter inden for området.

Saltvandsindsprøjtning på 9,4 millioner

Initiativet hedder ”Energieffektive og Intelligente Bygninger” og blev sat i søen som et led af regeringen og partiernes energiaftale fra 2012.

Puljen administreres af Energistyrelsen, og analysen af kommuner og regioners anvendelse af data i forbindelse med energieffektiviseringer er klar: Der er et betydeligt energisparepotentiale, hvis data i højere grad udnyttes til at skabe grundlag for energieffektiviseringer via energiledelse i kommunale og regionale bygninger.

Energistyrelsen vurderer, at databaseret energiledelse kan realisere dette potentiale ved at give et mere detaljeret og præcist overblik samt et grundlag for at optimere energiforbruget.

Derfor afsatte Energistyrelsen i 2018 7,6 millioner kroner til en tilskudspulje til ”etablering af databaseret energiledelse i kommuner og regioner”. Her kunne kommuner og regioner søge om tilskud til demonstrationsprojekter.

Uddannelse skal forankre energiledelsen

Tilskudsprojekterne skal give et erfarings- og inspirationsgrundlag, som på sigt kan fremme udbredelsen af moderne, databaserede løsninger indenfor energiledelse i flere kommuner og regioner.

Tilskuddene går fra ca. 200.000 kr. til ca. 1,5 mio. kr. og er fordelt på 10 kommuner og 2 regioner. Beløbene fra Energistyrelsens pulje dækker mellem 25 og 60 procent af projekternes samlede omkostninger. 

Tilskudsprojekterne løber fra januar 2019 til juni 2020, og i den periode vil kommunerne og regionerne indgå i et netværk, hvor der skabes rum til at udveksle erfaringer, sparre med hinanden og få faglige inputs.

Det skal sikre fremdrift blandt projekterne og bidrage til at understøtte den efterfølgende udbredelse af databaseret energiledelse.

I flere af projekterne er der også tænkt uddannelse og kompetenceopbygning ind, så databaseret energiledelse bliver forankret i kommunen eller regionen. Desuden dækker projekterne over tests af energiledelsesværktøjer, installation af ny målerstruktur samt bedre brug af eksisterende data. 

Tilskud skal fremme energibesparelser på hospitaler

Der er dog ikke nogen klar facitliste for, hvordan datadrevet energiledelse bedst implementeres i projekterne.

Nogle af kommunerne er fokuseret på at strukturere data for en mindre bygningsmasse, som så kan danne grundlag for udvikling af et energiledelsessystem, der kan beregne nøgletal og bruges til benchmarking i hele kommunen. 

Andre projekter fokuserer på udvikling af infrastruktur og visualisering af data, så det bl.a. bliver muligt at samkøre på tværs af eksisterende EMS- og BMS-løsninger.

De to deltagende regioner vil etablere databaseret energiledelse på henholdsvis et eksisterende og et nyt hospital for at vise, hvordan man kan spare energi og optimere driften.

Se hvilke kommuner og regioner, der har opnået tilskud i tabellen og læs mere om puljen og de enkelte projekter på Energistyrelsens hjemmeside her.