Unge i Budapest demonstrerer for et bedre klima. De repræsenterer også de kunder, som virksomhederne skal lytte til, når de arbejder med deres energi. Kilde: Harald Karlsen.  

Energiledelse skaber en rød tråd til den grønne omstilling

af: Harald Karlsen, Energisynskonsulent, Harald Karlsen Rådgivning

Energiledelse er kun rigtig effektiv, hvis topcheferne også tager stilling til, hvordan medarbejdere og leverandører løbende skal involveres i virksomhedens grønne omstilling. Ellers forbliver energiledelse en ren teknisk ingeniørdisciplin, som aldrig rodfæster sig.


Jeg sidder på en café i Budapest. Det lille baglokale er fyldt op med køleskabe og frysere uden videre omtanke for energiforbruget. På væggen bag disken hænger hele fire controllere. Én til styring af ventilationsanlæg, én til varmeanlægget, en til aircondition og en til alarmanlæg.   

Men systemerne taler ikke sammen. Varmeanlægget vil modarbejde køleanlægget, med mindre de tilfældigvis er indstillet korrekt, eller en vågen medarbejder slukker for det ene anlæg. Det hele er overladt til tilfældigheder, for virksomheden og hele kæden har tydeligvis ikke nogen videre interesse for energirigtige løsninger og drift. Cafeen har med andre ord ingen energiledelse.  

Ikke langt fra den energislugende café demonstrerer en gruppe frustrerede unge studerende foran parlamentet i den ungarske hovedstad.  

De forsøger at råbe magthaverne op for at få os alle til at indse, at vi står overfor en enorm udfordring med de menneskeskabte klimaforandringer. En udfordring vi selv bærer skylden for efter flere generationers uholdbare levevis med nemme løsninger blandet med lige dele uvidenhed og total fornægtelse af problemets omfang.  

Energiledelse skal konstant forbedres

Og det er jo egentlig dét, som energiledelse går ud på: At sikre en rød tråd mellem virksomhedens traditionelle forretning og de væsentligste interessenter – herunder kunderne. Topledelsen skal tage grønt ejerskab over deres forretning og sikre, at alle i organisationen arbejder mod et fælles og synligt mål.  
 
Effektiv energiledelse handler om at stille krav til energirigtig projektering, indkøb og drift. Der skal tages stilling til, hvordan medarbejdere og leverandører skal involveres i virksomhedens vision om at minimere energiforbruget til at understøtte den grønne omstilling. Uden deres deltagelse bliver det til en ren teknisk ingeniørdisciplin.  

Første skridt på vejen mod en energiansvarlig virksomhed er udarbejdelsen af et grundigt beslutningsgrundlag, hvor muligheder, risici m.m. beskrives i et oplæg til en energiplan, som ledelsen kan tage stilling til og godkende.  

Når de større linjer er på plads, skal besparelsespotentialerne og økonomien kortlægges. Her er det vigtigt ikke kun at fokusere på de tekniske tiltag, men også at beskrive optimeringsmulighederne ved at forbedre energiledelsessystemet og driftsoptimeringerne.  

Men en færdig energiplan er kun begyndelsen. For at sikre en optimal kurs og realisering af de fastsatte mål skal ledelsen løbende evaluere resultater, korrigere og optimere. Arbejder virksomheden efter standarden for energiledelse, er der krav om, at virksomheden ikke alene forbedrer energipræstationen, men også hele tiden forbedrer selve energiledelsessystemet.  

Et certificeret system har den klare fordel, at der løbende kommer både interne og eksterne øjne på, som ikke blot skal sikre, at planer og krav opfyldes, men også at optimeringer identificeres og gennemføres.  

Den nye energiledelsesstandard er bygget op efter ’high level-strukturen’ som også kendes fra de andre ledelses standarder. Kilde: Harald Karlsen Rådgivning lavet på baggrund af standarden ISO 50.001:2018 ©

Energicertificering giver store besparelser

Den internationale standard for energiledelse er certificeringen ISO 50.001. Det strategiske værktøj definerer et energiledelsessystem og hjælper derigennem virksomhederne med at forbruge energi mere effektivt ved at opnå kontinuerlig forbedring af deres energipræstation og forbrug samt en højere energieffektivitet. 

Den nye standard for energiledelse stiller skærpet krav til energistyring, som nu er udpeget som en særlig ressource. Standarden stiller krav til, at der laves analyser af, hvilke faktorer, der påvirker energiforbruget og at alle væsentlige faktorer medtages, så besparelsen kan måles og opgøres med rimelig grad af troværdighed.  

Og det kræver lidt af et paradigmeskifte i Danmark, hvor vi i udpræget grad har målt besparelsen i form af simple nøgletal. 

En del danske virksomheder arbejder med energiledelse ud fra ISO 50.001-certificeringen, men der er store forskelle på ambitioner, indhold og kurs.  

De mest ambitiøse virksomheder arbejder med store og synlige målsætninger, som også kommunikeres ud eksternt. Andre virksomheder er mere anonyme og oplyser kun, at de er certificeret.  

Og så er der en del virksomheder, som slet ikke er certificeret, men implementerer energibesparende tiltag ad hoc – det vil sige med en kortsigtet tidshorisont og en overordnet energiplan, der typisk er mere famlende og i værste fald næsten ikke-eksisterende.   

Typisk arbejder disse virksomheder kun med tekniske tiltag uden nogen videre form for medarbejderinvolvering. Og det kan koste dyrt. Flere projekter med medarbejderinvolvering har nemlig realiseret 10-20 procent besparelser med en kort tilbagebetalingstid. 

Krav om miljørigtig ansvarlighed

Heldigvis arbejder stadig flere og flere danske virksomheder systematisk med energiledelse – og endda på et meget højt plan, hvor de hele tiden udfordrer sig selv til at opnå resultater. 

Og netop denne systematiske tilgang til energiledelse er enorm vigtig, hvis virksomhedens grønne tiltag skal rodfæste sig.  

ISO 50.001-certificeringen sikrer, at der opstår en sammenhæng mellem virksomhedens krav om indtjening og en mere grøn og miljørigtig ansvarlighed. Kun sådan kan virksomheden sikre sig, at ledelsen tager grønt lederskab og får alle i organisationen til at arbejde mod et fælles og synligt mål. 

Den nye Energiledelsesstandard stiller langt større krav til lederskab i virksomheden, som inddrager interessenternes forventninger og behov - herunder kunderne. Kilde: ISO 50.001:2018

Vil du vide mere om energiledelse?

De bedste guides og bøger, jeg har set om emnet, er ikke på dansk men på engelsk. En af de bedste er skrevet af forfatteren Niall Enright i 2017 og hedder ‘Energy and Resource Efficiency Guide’.  

En anden mulighed er at deltage i kurser om energiledelse på Teknologisk Institut, hvor ikke alene den nye standard gennemgås, men også nye metoder og tilgange til energiledelse. Se her.

I den kommende periode vil jeg også lægge nogle guides ud på min egen hjemmeside.

Hvad er energiledelse?

Energiledelse er en velbeskrevet proces for at arbejde aktivt med energi. De vigtigste elementer i et effektivt energiledelsessystem er: 
 
1. Planlægning 
I planlægningsfasen kortlægges de væsentligste interessenter, risici og muligheder herunder også en kortlægning af energiforbruget og besparelsespotentialer. Herudfra opstilles der energipolitik, mål og handlingsplaner – herunder også kommunikation. 
 
2. Iværksættelse og drift 
Nødvendige ressourcer og kompetencer kortlægges og allokeres. Procedurer, der sikrer energirigtige projektering, indkøb og drift, implementeres – og energibesparende tiltag installeres løbende. 
 
3. Check og korriger 
Status og fremdrift måles og synliggøres løbende – herunder realiserede besparelser. Der foretages løbende audits, og eventuelle afvigelser behandles og opstilles med korrigerende handlinger.  
 
4. Ledelsens evaluering 
Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering, hvor ledelsen skal vurdere løbende forbedringer. Det er med til at forankre arbejdet i organisationen og sikre fremdrift.