Over 300 personer deltog på Energiforum 2019. På workshop’ene blev årets store emner inden for byggeri og energi taget op til diskussion. Foto: Rebecca Holck Rosenberg 

Kunstig intelligens og indeklima satte dagsordenen på Energiforum 2019

af: Rebecca Holck Rosenberg, studentermedhjælper, Energiforum Danmark

Hvad skal der til for at skabe det gode indeklima? Hvordan bliver fremtidens samarbejdsformer efter ESCO-modellen? Og hvordan kan kunstig intelligens være med til at sikre en grønnere verden? De spørgsmål forsøgte 300 ildsjæle at besvare under en række workshops ved Energiforum Danmarks årlige konference, der blev afholdt den 5. og 6. marts på Hotel Nyborg Strand.


Vi skulle ikke mere end et par timer ind i Energiforum Danmarks årlige konference den 5. og 6. marts 2019, før Ruslands præsident Vladimir Putin dukkede op i de naturskønne omgivelser på Hotel Nyborg Strand.  

Ikke i egen høje person dog, men kanaliseret gennem Interaktiv designudvikler Søren Tranberg fra Alexandra Instituttet:  

Den, der styrer kunstig intelligens, vil også komme til at styre verden, citerede Søren Tranberg Vladmir Putin for at have sagt.  

Og måske er der noget om snakken. I hvert fald er kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI), godt i gang med at forandre den teknologiske verden. Også når det kommer til måden, vi driver bygninger.  

AI kan nemlig være med til at accelerere bygningernes energieffektivitet yderligere og samtidig skabe helt nye muligheder for brugeroplevelser.  

Men hvor langt kan og bør vi gå med opsamling af data i energioptimeringens og brugeroplevelsens navn? 

Kunstig intelligens er en balancegang

De spørgsmål blev debateret heftigt under den tredje workshop ved Energiforum 2019. Søren Tranberg slog fast, at vi ikke behøver at bekymre os om en superintelligens, der udraderer hele menneskeheden om 100 år. Der er vi heldigvis slet ikke endnu. 

Ikke desto mindre mener han, at tillid og sikkerhed er et af de vigtigste emner at beskæftige sig med, når det kommer til A.I. 

Der skal med andre ord findes en balance mellem tilliden og sikkerheden i systemet og servicen fra den kunstige intelligens, hvis den skal fungerer mest optimal.  

Det var deltagerne i workshoppen enige i. De pegede på, at det er den kunstige intelligens fornemmeste opgave at fritage brugeren fra unødvendige opgaver såsom vedligeholdelse og optimalt energiforbrug. 

Forskellen mellem de nuværende styringssystemer i bygningerne og AI, er, at en kunstig intelligens husker og kombinerer data til at tilpasse bygningen i fremtiden.  

Den er med andre ord et adaptivt system, forklarede Søren Tranberg og slog samtidigt fast, at som værktøj til energistyring i bygninger er AI stadig kun i sin begyndelse.  

– Området er nyt, og vi er stadig ved at blive klogere på muligheder og faldgruber, afsluttede han med at slå fast under workshoppen. 

Indeklima på brugernes præmisser

Det er ikke kun kunstig intelligens, der er en varm kartoffel i byggebranchen i disse år.  

Det gode indeklima var et af de hotteemner i 2018 og starten af 2019 – blandt andet efter at skolernes dårlige indeklima blev taget op af flere medier. 

På Energiforum 2019s workshop 4: Indeklima sådan kommer du i gangvar løsningen på problemet med indeklima klart: Vi skal bygge til brugeren! 

Når der skal bygges eller renoveres med det gode indeklima som mål, er det vigtigt, at brugeren er i centrum. 

Ifølge deltagerne på Energiforum 2019s indeklima-workshop skal der findes en balance mellem, hvad der bedst løses med teknik, og hvad der bedst løses med adfærdsændring, for at brugeren kommer i centrum 

Vi skal undgå den ”overavancerede” bygninger, som sætter brugerens adfærd ud af spil.  

I stedet skal systemerne understøtte korrekt adfærd i forhold til det gode indeklima. Ligesom at der også skal også skabes en forankring og ejerskab hos brugerne ved at give mulighed for selv at reagere på de data, der skabes i indeklima-målinger. 

Det handler om at skabe synlighed og motivation over for brugeren, hvis det gode indeklima skal udbredes og stå tidens tand, slog deltagerne fast.  

ESCO-samarbejder under udvikling

Et andet emne, der blev diskuteret under Energiforum 2019, var ESCO-samarbejder. ESCO-modellen har været anvendt både i Danmark og i udlandet i mange år og har til formål at løse problemerne med at opnå de planlagte energibesparelser og resultater hos private og offentlige virksomheder.  

– Det, I tror I ved om ESCO-modellen, kan I godt glemme! startede Signe Fogtmann Sønderskov, afdelingsleder i Kuben Management, sit oplæg på Energiforum 2019-workshoppen ”Efter ESCO – et kig på fremtidens samarbejdsformer”. Så var stilen ligesom lagt.  

ESCO-modellen er nemlig ikke længere kun en kontrakt mellem offentlige og private virksomheder om at nå frem til større energibesparelser. Det er en model i konstant udvikling, forklarede Signe Fogtmann Sønderskov. 

Som Lars Nielsen, der arbejder med ESCO i Siemens, senere formulerede det i et oplæg, så er ESCO-samarbejder anno 2019 en samarbejdsmodel – med vægt på samarbejde. 

Derfor kom deltagerne på workshoppen også hurtigt til enighed om, at der er behov for et nyt navn til ESCO-modellen x.0, hvor ordet samarbejde fungerer som primus motor. 

Selvom der er konsensus om, at vi at ESCO ikke kan proppes ned i en bestemt kasse, er det nødvendigt for den nye models succes, at man kan måle på, om et godt samarbejde er nået. 

Hos Energiforum Danmark glæder vi os til at se, hvad de nye ESCO-samarbejder bringer i fremtiden og hvorvidt vi i fællesskab får løst udfordringerne med indeklima og udnyttet de mange muligheder med kunstig intelligens.  

Se billeder fra Energiforum 2019 her

Foto: Formand for Energiforum Danmark Lars Thygesen åbnede konferencen på Hotel Nyborg Strand foran de omkring 300 deltagere. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: Med skiltene viste deltagerne, om de er bygherrer (grøn), rådgiver (rød), leverandør (blå) eller fra et uddannelsessted (gul). Med skiltene illustrerer vi, at løsninger ofte finder sted på tværs af brancher. Kilde: Arkivfoto
Foto: I udstillingen fik deltagerne mulighed for at se de nyeste produkter inden for energibesparelser. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: Engagementet blandt deltagerne var højt til Energiforum 2019's fem workshops, hvor emner som kunstig intelligens, energidata og indeklima blev diskuteret. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: Både oplægsholdere og deltagere kom med gode idéer til, hvordan vi kan spare på energien, nedbringe CO2-fodaftrykket og skabe et bræedygtigt Danmark i både kommuner og virksomheder. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: Til Energiforum 2019 blev der blandt andet sat fokus på fremtiden uden energispare-tilskud, cirkulær økonomi og energiafgifter med oplæg fra flere af energibranchens førende aktører på området. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: En gruppe deltagere tog traditionen tro på løbetur i den smukke natur, der omgiver Hotel Nyborg Strand, hvor Energiforum 2019 blev afholdt. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: Det var Højager Belysning, der vandt Årets Flotteste Stand på udstillingen til Energiforum 2019. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: Cirkulær økonomi eller vugge-til-vugge er blevet et populært princip i byggebranchen. På energiforum 2019 hovedbegreberne forklaret og eksemplificeret på tredje session. Foto: Julie Malmstrøm
Foto: Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder introducerede verdensmålene fra byggebranchens øjne til Energiforum 2019's sidste session. Foto: Julie Malmstrøm