Siden 2016 er Energistyrelsens informationsindsats om energieffektivitet blandt andet blevet til borgermøder i 48 forskellige kommuner. Foto: Transition  

Samarbejde mellem Energistyrelsen og kommunerne skaber energibesparelser

af: Kristian Sørensen, Viegand Maagøe & Sarah Reuss Allingham, Transition

Energistyrelsens rådgivningstjeneste har siden efteråret 2016 deltaget i mere end 100 lokale arrangementer og borgermøder. Fokus er at give uvildig rådgivning til private borgere om energirenovering og øvrige energibesparelser i hjemmet. Takket være et tæt samarbejde med kommunerne er indsatsen blevet en stor succes.


Energistyrelsen har som en del af sin informationsindsats om energieffektivitet etableret en rådgivningstjeneste, der henvender sig til borgere, som har brug for gode råd i forbindelse med energioptimering af boligen.

Aktiviteterne er forankret i styrelsens hjemmeside SparEnergi.dk, men består både af telefon- og mailrådgivning samt borgermøder tilrettelagt i samarbejde med landets kommuner.

Borgermøderne henvender sig typisk til husejere, som har oliefyr, en bolig med dårligt energimærke eller et fritidshus med et stort energiforbrug. Målet er at møde borgerne i øjenhøjde, der hvor de har størst behov for det.

- Vi ved, at mange borgere ikke interesserer sig synderligt for energirenovering i hverdagen, men ved at være til stede, når behovet opstår og henvende os til borgere, som har en reelt behov, kan vi være relevante og hjælpe borgerne med at finde de mest optimale løsninger, siger Line Kold, fuldmægtig i Energistyrelsen.

Samarbejdet med kommunerne er nøglen til succes

Siden 2016 er det blevet til borgermøder i 48 forskellige kommuner. Kommunerne spiller en stor rolle i indsatsen, som bindeled mellem Energistyrelsen og borgerne. Og det gode samarbejde med kommunerne har ifølge Line Kold været afgørende for at få succes med energirådgivningen:

- Vi bruger mange forskellige kanaler for at nå borgerne, men vores samarbejde med kommunerne er særligt vigtigt, fordi det er i lokalsamfundet, vi møder borgene. Kommunerne er gode til at afholde arrangementer og kan f.eks. via e-boks invitere relevante borgere. Det sikrer stort fremmøde, lokal forankring, og konkrete energibesparelse, forklarer hun. 

For at kunne skræddersy indholdet af borgermøderne til den lokale kontekst, er der udviklet en række forskellige koncepter, som anvendes efter aftale med den lokale kommune. Kommunerne står for de fysiske rammer og kan også invitere relevante lokale aktører, men Energistyrelsen stiller energirådgivere og materialer til rådighed. 

Og i kommunerne er man glade for det nye samarbejde med Energistyrelsen:

- Vi har benyttet os meget af ordningen, som både er fleksibel og hjælper vores borgere. De bliver ved med at komme til arrangementerne, og som en sidegevinst kan vi fx se, at antallet af oliekedler falder i vores BBR-register, fortæller Morten Westergaard, Klimachef i Middelfart Kommune.

Klogere på borgerne gennem energiantropologi

Projektet har givet rådgiverne så stor kontaktflade med borgerne, at det har givet mulighed for at udvikle forskellige modeller til bedre rådgivning.

Samtidig har rådgiverne undersøgt, hvad der kendetegner de personer, som interesserer sig for energioptimering af boligen. Blandt andet har projektet givet grundlag for at udvikle modellen ’Den Gode Energirådgivning’.

Modellen afdækker borgerens behov, drøfter problemløsningen og forankrer rådgivningen gennem italesættelse af de næste skridt for borgeren. Modellen er tilrettelagt, så den i høj grad understøtter borgerens beslutningsproces og bidrager til at komme tættere på en konkret løsning.

Desuden er der via antropologisk analyse arbejdet med at bryde de borgere, som har benyttet sig af rådgivningstilbuddet, op i en række personaer. Personaerne er senere anvendt for at målrette rådgivningen yderligere.

Se modellen ’Den Gode Energirådgivning’ samt personaerne i galleriet herunder.

Foto: Søren Steensen
Foto: Søren Steensen
Foto: Søren Steensen
Foto: Søren Steensen
Foto: Søren Steensen
Foto: Søren Steensen
Foto: Søren Steensen

Det siger tallene fra 2016-2018

Som et led i evalueringen af projektet er der gennemført en effektmåling ved at sende spørgeskema ud til deltagerne til arrangementerne.

Her er tallene fra undersøgelsen:

  • 62 deltagere per arrangement i gennemsnit
  • 93 % er tilfredse eller meget tilfredse med arrangementerne
  • 42 % af de adspurgte har realiseret et eller flere energirenoverende tiltag 6 måneder efter arrangementet.
  • 1,4 gennemført energibesparende tiltag per deltager, der har realiseret en energirenovering.

Indsatsen er estimeret til en samlet reduktion på næsten 10 mio. kWh. Dertil kommer, en potentiel besparelse på samlet 20,5 mio. kWh, hvis de planlagte projekter bliver realiseret.

Fakta om projektet ’Energirådgivning’

Konsortiet Viegand Maagøe og Transition har i perioden 2016-2018 med forlængelse i 2019 udviklet og drevet projektet ’Energirådgivning til private husstande’ for Energistyrelsen.

Projektets overordnede formål er at fremme energioptimering blandt private husstande ved at tilbyde uvildig information og rådgivning i tæt samarbejde med kommuner og lokale aktører i hele landet. Alle kommuner kan være med i samarbejdet.