Foto: Colourbox 

Direktøren for den danske olie og gasindustri: “Vi har brug for al den energi vi kan producere”

af: Af Ulla Lena, kommunikationsdirektør ved ​​Brancheforening for olie- og gassektoren i Danmark

Der vil fortsat være efterspørgsel efter olie og gas i den kommende årtier. Derfor skal vi ud fra et klimahensyn producere mest muligt i Danmark, vurderer direktøren for den danske olie- og gas industri.


Hvilken rolle kan olie og gas spille i en tid, hvor alt handler om at overgå til grøn energi? Er der overhovedet plads til disse energikilder i en fremtid, hvor fossile brændsler i stigende grad skal udskiftes med vedvarende energikilder? 

For Martin Næsby, administrerende direktør i brancheorganisationen Olie Gas Danmark, er svaret ikke overraskende et klart ja 

Vi har brug for al den energi, vi kan producere. Befolkningstallet stiger, flere løftes heldigvis ud af den absolutte fattigdom  og når det sker, stiger forbruget af energi. Derfor viser fremskrivninger også, at efterspørgslen efter energi, med store regionale udsving, stiger frem mod 2040. Det behov kan slet ikke alene dækkes af vedvarende energi, selvom vi måske gerne ville have, at det skulle være sådan, siger han. 

Dermed ikke sagt, at brancheorganisation for de virksomheder, som enten producerer eller er leverandører til producenterne af olie og gas i Nordsøen, ikke hilser den grønne omstilling velkommen. 

Den danske olie- og gasindustri er ikke i opposition til den grønne omstilling. For os er det ikke et spørgsmål om enten eller. Vi bakker fuldt og helt op om Paris-aftalen og alle de danske klimamål  og ved, at vi som industri også skal levere vores del for at nå dem, siger Martin Næsby.  

Foto: Foto: Colorbox

Danmark producerer olie med lavt CO2-aftryk

Det store spørgsmål er, hvordan vi både imødekommer et ufravigeligt krav om markant CO2-reduktion og et stigende behov for adgang til energi.  

Det International Energiagentur IEA påpeger, at der ikke er én løsning, men at en række samtidige tiltag skal sikre, at reduktionsmålene nås.  

Energiagenturet anbefaler blandt andet, at energiforbruget effektiviseres samtidig med at den vedvarende energi udbygges markant. Desuden skal energikilder afløse hinanden, hvor det er muligt at opnå reduktioner.  

Og her kan dansk olie- og gasindustri i høj grad være relevante, vurderer Martin Næsby: 

Målet i fremtiden er en fuldstændig omstilling til vedvarende energi - men der vil være mange mellemstationer undervejs. Én af dem er at udskifte kul med naturgas. Naturgas udleder helt op mod 50 pct. mindre CO2 end kul, så det vil være en stor gevinst for klimaet, forklarer Martin Næsby og fortsætter:  

Der bruges stadig meget kul i Europa, så hvis den danske naturgas kan være med til at lukke kulfyrede kraftværker, vil det være et stort skridt mod reduktionsmålene. Kritikere vil hævde, at naturgas også er et fossilt brændsel, og at vi derfor kke skal bruge gassen som substitut for kul. Der mener jeg, at det er vigtigt, vi holder os det egentlige mål for øje  at nedbringe CO2-udledningen. Vi skal have mest muligt klimaudbytte af de løsninger, der vælges, fremfor at være dogmatiske. 

Et studie fra Stanford University sidste år viser, at Danmark topper listen over olieproducerende lande, som udleder mindst CO2 i olieproduktionen.  

Studiet pegede blandt andet på høj dansk oliekvalitet og meget lille flaring (gasafbrænding på anlæggene uden nyttiggørelse, red.) blandt årsagerne til den fine placering.

Danmark topper lige nu listen over olieproducerende lande, som udleder mindst CO2 i produktionen. Derfor mener jeg også, at vi skal producere så mange af Nordsøens ressourcer som muligt. Så længe, der er efterspørgsel efter olie, så giver det god mening at producere den der, hvor det gøres mest skånsomt i forhold til klimaet. Ikke bare i Danmark, men også i de andre lande, som producerer med et lavt CO2-aftryk, slutter Martin Næsby.