Hvilke krav skal vi stille til forsyningsdata? (Workshop)

6. september 2023, kl. 10-15

Den 6. september kl. 10-15 holder Energiforum Danmark, DFM, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Ejendom Danmark en workshop om standarder for energiforsyningsdata. Workshopppen finder sted hos TEKNIQ Arbejdsgiverne Paul Bergsøes Vej 6 i Glostrup.

Formålet er at udarbejde et anbefalingsnotat til Energistyrelsens forsyningsdigitaliseringsprogram, som indeholder branchens ønsker og krav til forsyningsdata:

  • Hvilke data savner vi adgang til og i hvilken kvalitet?
  • Hvad kan vi bruge data til?
  • Deling af data med tredjepart?
  • Udfordringer og bøvl i forhold til at få og validere data?


Der er et begrænset antal pladser til work-shoppen til hver organisation, så meld gerne din interesse til sekretariatet, så prøver vi at finde en plads.

Programmet for dagen bliver:

10.00 Ankomst og kaffe

10.15 Velkomst og introduktion

10.30 Deltagerpræsentation ved bordene

10.45 Om Forsyningsdigitaliserings programmet
v/ Thea Madsen, Energistyrelsen

11.00 Bygnings-hubben et eksempel på data i anvendelse
v/ Simon Peter Larsen, Energistyrelsen

11.15 Anvendelse af forsyningsdata i kommuner

v/ Isak Dyrløv Klindt, KL

11.30 Gruppearbejde runde 1 – status i dag

  • Hvilke forsyningsdata anvender de i dag og i hvilken kvalitet?
  • Udfordringer og bøvl i forhold til at få og validere forsyningsdata

12.00 Præsentation af status

12.30 Frokost

13.15 Gruppearbejde runde 2 – sådan kommer vi videre

  • Ønsker til forsyningsdata
  • Deling af data med tredjepart

14.00 Kort pause

14.15 Opsamling på gruppearbejde

14.45 Opsamling og afrunding af dagen

15.00 Farvel og tak

 

Energiforum Danmark og Verdensmålene:

Det er måske ikke noget, du tænker så meget over i hverdagen, men faktisk så spiller de fleste arrangementer og aktiviteter i Energiforum Danmark positivt ind til et eller flere verdensmål. Fx bidrager dette arrangement til disse verdensmål: