Webinar: Hvordan kan en bygning leve op til bygningsreglementets krav til bygningsautomatik?

6. december 2023, kl. 14.00-15.30

I 2025 skal alle bygninger med 290 kW varmeeffekt leve op til bygningsreglementets krav til bygningsautomatik, dvs. at de skal kunne:

stk. 3. Bygningsautomatik efter § 295 og § 296 udgøres af det samlede system, der benyttes til at regulere og styre de tekniske anlæg. Systemet skal være i stand til:

  1. løbende at overvåge og analysere energiforbruget,
  2. at kommunikere med de tekniske anlæg og regulere disse anlæg energieffektivt efter behovet i bygningen,
  3. at kunne udtrykke den energimæssige effektivitet af bygningen og dens tekniske anlæg, og
  4. detektere fejl i anlæggene og underrette driftspersonalet om fejlene.


Dette gælder også eksisterende bygninger
. Kravene afføder mange spørgsmål og den officielle vejledning afføder endnu flere spørgsmål. Så mange bygningsejerne er i tvivl om de lever op til reglerne, eller hvordan de kan komme til det. Videncenter for Energibesparelser i bygninger har set på kravene og har udarbejdet en vejledning og nogle eksempler, som kan hjælpe bygningsejerne videre med deres overvejelser. På dette webinar fortæller Søren Draborg om vejledning og eksempler.

 Velkomst

  • Sådan tolker vi kravene
  • Eksempler på hvordan man konkret lever op til kravene
  • Spørgsmål og debat


Vær med når Intelligent Energi, We Build Denmark, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Energiforum Danmark stiller skarpt på bygningsreglementets krav til bygningsautomatik.

Det er gratis at deltage i dette webinar, men kræver tilmelding HER


 

 

Energiforum Danmark og Verdensmålene:

Det er måske ikke noget, du tænker så meget over i hverdagen, men faktisk så spiller de fleste arrangementer og aktiviteter i Energiforum Danmark positivt ind til et eller flere verdensmål. Fx bidrager dette arrangement til disse verdensmål: