Er der en tekniker til stede? Er driftsorganisationen klædt på til fremtidens udfordringer? Aarhus

7. september 2023, 12.00 - 16.00

I mange driftsorganisationer er der et kæmpe gab mellem den teknik og de styringsmuligheder, der er investeret i samt de kompetencer og den tid, der er til rådighed til at bruge dem.

Samtidig strammes kravene til driften, og særligt fra EU vælter det ind med nye og komplekse krav.

På dette fælles netværksmøde kigger CTS-netværk Øst og Vest, Kommunenetværk Øst og Vest og Energiledelsesnetværket på:

Hvordan klæder vi driftsfolkene på til nutidens og fremtiden stadig mere komplekse krav til driften? Og hvordan motiverer og involverer vi driftsfolkene til at tage aktiv del i den gode drift og den grønne omstilling?

Arrangementet gennemføres

7/9  Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, Roof-top, 8220 Brabrand

12/9 Fuglebakken, Borups Allé 177, D 2.0, 2400 København NV

Begge steder er programmet:

12.00 Networking og sandwich

12.20 Introduktion og opvarmning til dagens emne

12.30 Myndighedernes krav til bygningsdriften

 • Nuværende regler
 • Nye krav og regler på vej fra EU
  • Energirenovering af store dele af bygningsmassen
  • Energimæssig sparedrift af den eksisterende bygningsmasse
  • Krav om bygningsautomatik


13.15 Debat og erfaringsudveksling – identifikation af de tre punkter, der får størst indflydelse

13.45 Pause

14.15 Erfaringer fra virkeligheden

 • Youtube-vejen. Manualer behøver ikke at være støvede mapper – Hør om Københavns Kommunes inspirations- og instruktionsvideoer, v/ Kristian Østergaard, Københavns Ejendomme
 • Uddannelse er vejen frem. Hør om Aalborg Kommunes specialudviklede Amu-kurser v/ Kim Vestergaard Vistisen, Aalborg Kommune
 • Benchmarking holder fast på fokus og skaber motivation. Hør om Aarhus Kommunes erfaringer med benchmarking, v/ Jakob Hovgaard Kaiser, Aarhus Kommune
 • Energiledelse i Frederikshavn kommune (mere information følger)
 • Interaktiv driftsguide. Hør om Ishøj Kommunes projekt under KLs taksforce for energieffektivisering v/Pelle Wegeberg, Ishøj Kommune


15.30 Debat og erfaringsudveksling i forskellige grupper

Debat med fokus på:

 1. Ideer til fælles initiativer
 2. Ønsker og spørgsmål til myndigheder og branchen
 3. Kvalifikationer og kompetencer

 

16.00 Farvel og tak

 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark. For øvrige deltagere er prisen 500 kr. pr. deltager. 

Sidste tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt evt. sekretariatet for at høre om der er ledige pladser