Handlingstank for bygninger og bæredygtighed

Energiforum Danmarks Bolignetværk: Få noget eller mere ud af funktionsafprøvning (online)

11. maj 2021,

Funktionsafprøvning er lovkrav ifølge bygningsreglementet og du får ikke din ibrugstagningstilladelse uden. Det bygherrens ansvar at det gennemføres på betryggende vis. Formålet med funktionsafprøvning er, at byggeriet på afleveringstidspunktet fungerer som aftalt, at installationer er indregulerede og funktionsdygtige. Men det er ikke så nemt som det lyder og mange prøver derfor at slippe over hvor gærdet er lavest. På dette online morgen-kaffe-møde stiller vi skarpt på funktionsafprøvning. Hvordan gør vi det rigtigt, hvilke krav skal vi stille til testen og hvordan skaber vi de rigtige forudsætninger for testen? Hvilke udfordringer er det typisk vi møder og kan vi med få greb gøre funktionsafprøvningen til grundlag for drift, vedligehold og eftersyn  gennem bygningens levetid?

Program:

08.30 – velkomst og introduktion

08.35 – Hvilke krav stilles der til Funktionsafprøvning? Og hvordan kan Teknologisk Instituts nye håndbog inspirere til at fokusere på det udbytterige og ikke kun det nødvendige?

v/ Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut

08.55 – Spørgsmål og svar

09.00 – Udfordringer med funktionsafprøvning – erfaringer fra KAB

v/ Jan Ingrisch og John Kepny Rasmussen, KAB

09.10 – Muligheder og perspektiver - et eksempel fra Hafnia-kollegiet?

v/ Bo Neergaard, KAB og Carsten R. Larsen, Brunata

09.20 – spørgsmål og debat

09.30 Farvel og evt. fortsættelse af uformel debat

 

Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 200 kr. for andre

 


TILMELDING

Energiforum Danmarks Akademi - CTS-for begyndere