IDA Byg: Varmepumper, solfanger- og solcelleanlæg, samarbejde med Smart Grid/Intelligent Energi

13. marts 2023, 17.00-20.30

Kom til IDA Bygs arrangement om varmepumper, solfanger- og solcelleanlæg og samarbejde med Smart Grid/Intelligent Energi. Hør om mulighederne for at udnytte vedvarende energi i samspil med batterier, Smart Grid og salg af grøn el, når prisen er max. og vi kan opnå økonomiske fordele herved, set fra bygningsejeres side.

Arrangementet afholdes af IDA Byg.

 

Program:

Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Byg

Kl. 17:05 Data hjælper os med at spare energi v/ Henrik Madsen, DTU Compute

Kl. 17:45 Mulighederne for lagring af vedvarende energi, nye typer af batteri mv. v/ Ask Emil Løvschall-Jensen, Hyme A/S

kl. 18:15 Varmepumpeinstallationer og indbygning mv. v/ nn, Følger

Kl. 18:45 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:15 Fremtidens husfacader kan blive solcellepaneler v/ Sune Thorsteinsson, DTU Fotonik

Kl. 19:45 Hvordan gør man en by til et batteri v/ Trygve Skjøtskift, IBM

Kl. 20:30 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Byg 

 

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Eventuelle spørgsmål til arrangementet kontakt Keld Olsen på 60825489 / keldolsen2@godmail.dk

 

 

Nærmere uddybning af programmet:

Data hjælper os med at spare energi v/ Henrik Madsen, DTU Compute  

Her skal vi bl.a. høre om forskningen ifm. CITIES-projektet, der har fokuseret på metoder og smarte energiløsninger til at lette den grønne omstilling til et fossilfrit energisystem.

CITIES-projektet var et strategisk forskningsprojekt finansieret af Innovationsfonden med en projektforløb fra 2014 til udgangen af 2020.CITIES-projektet fortsætter fra 2021 som centret 'CITIES'. CITIES deler forskningsresultater, løsninger og softwareværktøjer på denne CITIES-hjemmeside.

Mulighederne for lagring af vedvarende energi, nye typer af batteri v/ Ask Emil Løvschall-Jensen, Hyme ApS

Om Hyme:

'Brandvarm afløbsrens kan være nøglen til at gemme på overskydende vindenergi'

Hyme udvikler en energilagringsteknologi, der har potentialet til at kunne skaleres helt enormt og fortrænge fossile kraftvarmeværker ved brug af salt til at lagre el som varme og konvertere det tilbage til el og varme, når der er behov for det i nettet. Selve saltet er der intet mystisk over – det er nemlig Natriumhydroxid, også kendt som afløbsrens – og blev allerede i 50'erne identificeret som en god kandidat til at lagre store mængder energi i form af varme. Natriumhydroxid produceres som et biprodukt i klorprouktionen fra helt almindeligt salt-vand, hvilket betyder at det laves i millioner af tons årligt og har en meget lav pris. Saltet er ugiftigt, men det har til gengæld været ekskluderet, da det er så korrosivt, at det nedbryder selv stål ved høje temperaturer over tid. Et gennembrud i laboratoriet har ført til en patenteret metode til at begrænse saltets korrosion, og Hyme skal allerede til sommer, støttet af EUDP, ud og bygge verdens første pilotanlæg med energilagring i natriumhydroxid ved Din Forsyning i Esbjerg.

Fremtidens husfacader kan blive solcellepaneler v/Sune Thorsteinsson, DTU Fotonik

Solcellepaneler med forskellige farver kan integreres i bygningernes facader og blive en æstetisk spændende del af aftenturen. DTU samarbejder med facadeentreprenøren H.S. Hansen om at dokumentere effekten af forskellige farvede solcelleelementer.

Hvordan gør man en by til et batteri v/Trygve Skjøtskift, IBM

 

Tilmeld dig via: Varmepumper, solfanger- og solcelleanlæg, samarbejde med Smart Grid/Intelligent Energi | IDA