Bygningers intelligente styring og samspil med energisystemet

13. januar 2022, kl. 09.30-16.00

 

Intelligent Energi og Energiforum Danmark inviterer til virtuelt møde torsdag den 13. januar 2022 om Bygningers intelligente styring og samspil med Energisystemet.

OBS! MØDET GENNEMFØRES NU KUN ONLINE

Bygninger er helt centrale i den grønne omstilling, fordi de er store energiforbrugere og kan være virtuelle kraftværker/ batterier i energisystemet. Ved intelligent styring af bygninger kan man nedbringe energiforbruget, øge komforten for brugerne og sikre, at bygninger spiller sammen med energisystemet. Det har flere og flere forståelse for, og både nationalt og i EU rykker reguleringen sig. Om end lidt langsomt. Ved at stille krav om at større bygninger ved nyopførsel og renovering skal styres intelligent kan forretningsmodeller billiggøres.

Der ventes et nyt Energi-EffektiviseringsDirektiv den 14. december, bl.a. i dette lys har vi valgt lægge mødet i begyndelsen af 2022, hvor Energistyrelsen bl.a. vil fortælle om den ventede EU-regulering og ”intelligensen” heri. Vi har også fået tilsagn fra europæiske SmartEN, der i Bruxelles arbejder med at fremme smart build-agendaen, de vil dele deres syn på udviklingen. Endelig ser vi på en række inspirerende bygningscases og gør status for implementering af det eksisterende Energy Performance in Building Direktive.

Se det fulde program her

Tilmeld dig her.


Energiforum Danmark og Verdensmålene:

Det er måske ikke noget du tænker så meget over i hverdagen, men faktisk så spiller de fleste arrangementer og aktiviteter i Energiforum Danmark, positivt ind til et eller flere verdensmål. Fx. bidrager dette arrangement til disse verdensmål: