Klog implementerings-gruppen: Mini-workshop om implementering af bygningsdirektivet

15. april 2024, 11.45-14.00

Bygningsdirektivet og Energieffektiviseringsdirektivet stiller en række forskellige krav til forskellige bygningstyper, men fælles er en forpligtigelse til at opgradere og renovere bygninger til et eller andet højere niveau:

Boliger: de 43% dårligste skal forbedres med 55%

Erhverv: De 16% dårligste (på sigt 26% dårligste) skal udfases eller løftes

Offentlig: 3% om året skal løftes til NZEB (Nearly Zero Emission Buildings)


Men hvordan måler og vejer man hvad der er de dårligste bygninger og hvad der er NZEB? Og hvordan dokumenterer man effekten af en indsats. Med andre ord, hvordan laver vi den bedste regulering, der sikrer at vi kan bruge de mest optimale værktøjer og metoder i de rigtige bygninger? Kan energimærkningen indgå og hvordan?

Det diskuterer sparringsgruppen på denne workshop, for at klæde Energiforum Danmarks ”Perspektivgruppe for klog implementering af Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet" på til at tage dialogen med myndighederne.

Du kan læse mere om gruppen her.