Danvak & Energiforum Danmark: 4×4 event – Det bæredygtige indeklima

19. marts 2024, 11.30 - 16.30

Vær med, når Danvak i samarbejde med Energiforum Danmark tager hul på de nye 4x4 BY DANVAK events, som afløser Danvak Dagen. Det første event 'Det bæredygtige indeklima' kan du som medlem af Energiforum Danmark deltage i til ordinær medlemspris.

Vi bygger og drifter bygninger med det formål at skabe et godt indeklima. Uden et godt indeklima kan en bygning ikke være bæredygtig – socialt, økonomisk eller miljømæssigt.

Behovet for varme, ventilation, lys og gode rammer (det gode indeklima) afføder et stadigt større klimaaftryk, hvis vi ikke passer på og det er ikke bæredygtigt. Igennem tiderne har vi sat større og større krav til den komfort, vi som mennesker skal have, når vi opholder os i en bygning.

Den 1. januar 2023 blev der for nybyggeri over 1.000 m² indført et krav om en CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af en energiramme. Fra 2025 kommer grænseværdierne også til at gælde for nybyggeri under 1000 m².

Ifølge Social- og Boligstyrelsen mødes aftaleparterne ultimo 2023, som forventer, at de fremtidige grænseværdier vil blive fastsat til:

2025: 10,5 kg CO₂ – ækv/m²/år
2027: 9,0 kg CO₂ – ækv/m²/år
2029: 7,5 kg CO₂ – ækv/m²/år

For at overholde disse fremtidige grænseværdier, er byggebranchen nødsaget til at være meget (mere) kritiske i forhold til, hvordan man bygger og hvilke materialer man vælger i byggeriet.

  • Har denne stramning af grænseværdierne indflydelse på indeklimaet?
  • Kan man optimere på de tekniske installationer i bygningerne, så man kan imødekomme grænsen for udledning af CO₂- ækv/m²/år i 2025?
  • Kan ny teknologi og nye måder at tænke indeklima på, være med til at sænke udledningen af CO₂?


Det stiller faggruppen Danvak Indeklima skarpt på i tæt samarbejde med Energiforum Danmark på dette event.

 
Dato: 19. marts 2024

Tidspunkt: 11.30 - 16.30

Sted: Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Priser: 995 kr. for medlemmer af Danvak eller Energiforum Danmark og 1.750 kr. for ikke-medlemmer (priserne er eksklusiv moms)

Læs mere og tilmeld dig