Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

UDSKUDT PGA CORONA: CTS-netværk Vest: Netværksmøde "Værdibaseret Commissioning"

25. november 2021, 13-16

 

"Værdibaseret Commissioning"


Dette netværketsmøde er for 
personlige medlemmer af Energiforum Danmarks faglige CTS-netværk Vest.

 

Tid:                kl. 13.00 - 16.00
Lokation:       hos NIRAS, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus 

(Betalingsparkering hos Q-Park Ceres Byen, Ceres Allé 2, 8000 Aarhus)

 Agenda:

Hvilken værdi kan Cx give de forskellige interessenter Bygherre, drift, entreprenør, rådgiver mv.

  1. Velkomst NIRAS – v/ Andrew Ferguson, NIRAS
  2. Indflyvning i Commissioning og dens proces v/ Peter Weller (Cx specialist/Cx leder), NIRAS
  3. CTS i Cx - CTS' rolle i Cx – v/ Kasper Madsen (CTS specialist/ Cx rådgiver), NIRAS

Pause

  1. Workshop - Hvordan kan Cx give et kvalitetsløft for byggeriet og dens interessenter (Hvad kan Cx, Hvad giver Cx)
  2. Opsamling på gruppearbejde

Pause

  1. DGNB - Krav og forventninger til Cx fra DGNB konsulent – v/ Ann Lønbæk Pedersen, NIRAS
  2. Bygherre fortællinger - Hvilken værdi giver Cx dem, hvorfor har de valgt at satse på Cx, Cx erfaringer, oplægsholder følger
  3. Afrunding

 

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@energiforumdanmark.dk


Netværkets møder er for alle medlemmer af Energiforum Danmark, der interesserer sig for CTS og bygningsautomatik.

Invitationer med program og tilmelding sendes direkte til netværkets medlemmer. Ønsker at du at komme på netværkets medlemsliste, så kontakt sekretariatet på info@energiforumdanmark.dk