Offentlige bygninger som frontløbere i den grønne omstilling

28. september 2022, 9-15.30

Offentlige bygninger er et område, hvor der skal sættes ind, hvis vi skal nå klimamålene. Vi kan omvende millioner af mursten, ventilationsrør og ledninger til en scene for grøn omstilling. Nu inviterer Energiforum Danmark, Gate 21 og WE BUILD DENMARK, dig som arbejder med offentlige bygninger, til en konference som skal gøre os klogere på, hvordan det kan lade sig gøre.

Offentlige bygninger danner rammerne for de fleste menneskers liv med en række service- og velfærdsydelser. Det er her vores børn går i skole, hvor du går på arbejde, spiller badminton eller får hjælp til jobsøgning. Men med de offentlige bygninger følger der et stort energiforbrug, materialeforbrug og dermed også CO2-udledninger (foreslår at slette vedligehold og drift da ift. CØ også er selve byggeriet.

Konferencen markerer afslutningen forde store fælleskommunale indsatser Databaseret energistyring i offentlige og almene bygninger og Circular Builders, hvor omkring 20 svenske og danske kommuner er i gang med at aktivt omstille deres bygninger. 

Arrangementet er gratis og foregår hos Gate 21, Liljens Kvartér 2, 2620 Albertslund

Tilmeldingen er lukket

 

Se programmet længere nede

 

DAGENS PROGRAM

09.00 Velkomst

09.20 Sådan skal vi handle, hvis de offentlige bygninger hjælper os med at nå klimamålene
Selvom offentlige bygninger kun udgør en mindre del af den totale bygningsmasse i Denmark, er det offentlige en vigtig aktør med politisk mandat, kontakt til borger og en stor spiller på markedet. Det betyder det offentlige kan gå foran og vise vejen for en bæredygtig bygningsmasse. Her får vi et bud på, hvordan vores fællesejede bygningsmasse kan bruges for at nå klimamålene.

v/ Per Heiselberg, Klimarådets ekspert på bygningsområdet og professor ved Aalborg Universitet

09.40 Holistisk porteføljestyring i en politisk dreven organisation. Er det muligt?
.I nordøstra Skåne er det lykkedes for en lille landsbykommune at få politisk opbakning til at arbejde med bygningernesom et økonomisk aktiv. Det har betydet eliminering af et kæmpe vedligeholdsefterslæb og aktiveret en investering på 780 millioner SEK. En modig og unik beslutning for en kommune med kun 13 000 indbyggere, der kan inspirere andre til at skabe et økonomisk og klimamæssigt løft for hele kommunen.

v/ Anders Edwall, Chef, Tekniska Enheten, Osby kommun

10.00 Genbrugsmagi sætter mennesket i fokus
Cirkulære byggematerialer nedbringer ikke kun CO2 forbrug og ressourcespild, de fører også en historie med sig og muliggøre tilknytning og affektionsværdi. Hør hvordan den skånske kommune har arbejdet med inklusion og ejerskab for brugeren midt i andre tekniske og juridiske udfordringer. I Helsingborg er der skabt magi for en række børn, der har været inkluderet i byggeriet af en ny ambitiøs cirkulær børnehave.

v/ Anna Olsson, Projektledare, Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad

10.15 PAUSE

10.35 Frontløbere fortæller
Her inviterer vi vores kommunale frontløbere op på scenen. Vi får guldkornene frem fra en række kommuner indenfor to temaer; 1) indkøb og 2) ændring af mindset hos brugere, ansatte og politikere. Hver frontløber har et udviklingsspørgsmål med sig, der bagefter diskuteres ude i mini-sessioner. Der bliver rigeligt med tid til at vidensdele og stille spørgsmål.

12.00 FROKOST

13.00 Breakouts:
#1 Hvordan kan vi energistyre kommunale bygninger bedre med data?
I denne session kommer vi rundt om, hvordan vi kan styre de offentlige bygningers energiforbrug ved at se på kommunernes adgang til og behandling af data, samt hvordan man via data kan sikre en bedre forankring. Hvordan får vi i højere grad adgang til varme, gas og vanddata? Hvordan kan man bruge data til at forandre via visualisering og politisk forankring? Hvordan indkøbes og ledes AI og automatiske processer bedst? Vær med og diskuter nye måder at bruge data på til at energioptimere sammen med 12 kommuner og et boligselskab, der står bag projektet Databaseret energistyring i offentlige og almene bygninger.

#2 Kan det offentlige blive pioner i at indtænke bæredygtig drift i designfasen af et byggeri?
I denne session sætter vi fokus på hvordan vi kan skabe mere holistiske modeller for bæredygtig drift, det indtænkes allerede fra starten af et byggeri. I Danmark bygger vi topmoderne energieffektive bygninger med fokus på smart arkitektur godt indeklima og gode brugeroplevelser, men bygningerne kan efterfølgende være ressourcetunge at drifte. Klimabelastning for rengøring, nedslidning og affaldshåndering samt sociale mønstre og brug af bygningen, er ofte ikke tænkt ind, og står i vejen for bygningers toptunede klimaskal. Her kan det offentlige gå forrest og bryde noget af den silotænkning der er mellem investerings- og driftsbudgetter.

#3 Just do it – hvad sker der, når kommuner kaster sig ud i at bygge cirkulært?
Cirkulær økonomi er én af nøglerne til at reducere byggeriets Co2 udledning og store forbrug af ressourcer, men hvordan er det lige man bygger cirkulært? I denne session kan du høre 9 kommuners konkrete erfaringer med alt fra at få indarbejdet cirkulære løsninger i konkrete byggeprojekter og arbejdsgange til ejendomsstrategier og samarbejdsformer.

14.15 PAUSE

14.30 SILO-HOPPING
Al forandring kræver forhandling, ikke mindst for at klimaomstillingsløsninger skal betragtes som en gevinst for alle involverede i kommunens forskellige afdelinger, eller “siloer”. Her inviterer vi en række kommunale chefer til at undersøge “wicked problems” hvor indkøbs-, materiale-, data- eller energikrav stilles mod hinanden og hvor den offentlige sektor udfordres. Sammen vil vi give dem mod nok at tage springet og se tingene fra den anden side, eller den anden silo.

15.20 TAK FOR I DAG

 

Energiforum Danmark og Verdensmålene:

Det er måske ikke noget du tænker så meget over i hverdagen, men faktisk så spiller de fleste arrangementer og aktiviteter i Energiforum Danmark, positivt ind til et eller flere verdensmål. Fx. bidrager dette arrangement til disse verdensmål: