Building Green - beyond the roadmap

30. oktober 2024, 9-17

Building Green København stiller skarpt på, hvordan en branche, der lever op til Parisaftalen og klimavidenskaben ser ud – og hvordan vi kommer vi mål!

Store dele af den danske byggebranche er i fællesskab gået sammen om at presse på for at få en strengere lovgivning med henblik på byggeriets CO2-udledninger. Mere end 600 virksomheder har skrevet under på Reduction Roadmap for at tilkendegive, at de ønsker, at lovgivningen skal understøtte videnskaben og stille langt strengere krav til byggeriet.

Med temaet ”BEYOND THE ROADMAP” hylder vi den mobilisering, der har fundet sted, og inviterer dig med til at undersøge hvordan branchen ser ud for enden af roadmappet. Må vi stadig bygge nyt? Skal alt for eksempel bygges i biobaserede byggematerialer? Hvordan får vi finansiering og investeringerne til at følge med? Giver det mening at snakke om grøn vækst? Hvilken rolle spiller cirkularitet?

Det er nogle vigtige spørgsmål og komplekse diskussioner, og netop derfor udfordrer Building Green branchen til at deltage i debatten og være med den 30.-31. oktober på Building Green København i Forum. Og vi håber du vil være med!

Læs mere her

Energiforum Danmark er med på en learning session kl. 10.35-11.15