Generalforsamling 2022

8. marts 2022, kl. 16-17

 

Generalforsamling 2022

8. marts kl. 16 online

 

Energiforum Danmark indkalder til generalforsamling 2022. Generalforsamlingens dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Regnskab til generalforsamlings godkendelse
  4. Indkomne forslag 
  5. Fremlæggelse af budget for 2022 og fastsættelse af kontingent for 2023
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne
  7. Valg af to revisorer
  8. Sted for næste generalforsamling
  9. Eventuelt


Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet sendes d. 8. februar.

Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2021, budgetforslag for 2022 og kontingentsatser blive udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Klik HER for link til deltagelse