Generalforsamling 2021

9. marts 2021, kl. 16-17

 

Generalforsamling 2021

9. marts kl. 16 online

 

Energiforum Danmark indkalder til generalforsamling 2021. Generalforsamlingens dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Regnskab til generalforsamlings godkendelse
  4. Indkomne forslag 
  5. Fremlæggelse af budget for 2021 og fastsættelse af kontingent for 2022
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne
  7. Valg af to revisorer
  8. Sted for næste generalforsamling
  9. Eventuelt


Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet sendes d. 9. februar.

Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2020, budgetforslag for 2021 og kontingentsatser blive udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Klik HER for links til deltagelse